Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2009

ΕΡΩΤΗΣΗΘέμα: Παράνομες διαδικασίες αναφορικά με την μελέτη καταφυγίου τουριστικών σκαφών Φισκάρδου Κεφαλονιάς


ΕΡΩΤΗΣΗ: ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣΠΕΧΩΔΕΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Θέμα: Παράνομες διαδικασίες αναφορικά με την μελέτη καταφυγίου τουριστικών σκαφών Φισκάρδου Κεφαλονιάς. Στις 4-4-09 κατατέθηκε Ερώτηση στη Βουλή (Α.Π. 17445) με θέμα: «Αποτροπή βλαπτικών ενεργειών στο λιμάνι του παραδοσιακού οικισμού Φισκάρδου Κεφαλονιάς», στην οποία δεν έχει δοθεί καμία απάντηση από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, ενώ από το ΥΠΕΧΩΔΕ, παρ’ όλο που στην υπ’αριθμόν 2229/29-4-09. Απάντησή του αναφέρεται ότι θα δοθούν διευκρινήσεις για τις παρεμβάσεις που προωθούνται, τελικά δεν υπήρξε καμία νεότερη ενημέρωση έως και σήμερα. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με περαιτέρω διερεύνηση και πληροφόρηση για το θέμα, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με το υπ’αριθμόν 5959/4-12-2008 έγγραφο, η Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΥΔΚ) Κεφαλονιάς απέστειλε στο ΥΠΕΧΩΔΕ για έγκριση την ΠΠΕ του έργου «κατασκευή τουριστικού καταφυγίου σκαφών στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς». Το ΥΠΕΧΩΔΕ (ΓΔΠ ΕΥΔΕ) προκειμένου να κινήσει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ζήτησε από την ΤΥΔΚ Κεφαλονιάς (Α.Π. 110919/19-12-2008) την έγκριση χωροθέτησης από το κατά νόμο υπεύθυνο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Ανταποκρινόμενη στο αίτημα του ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΤΥΔΚ Κεφαλονιάς, με το από 7651/29-12-08 έγγραφό της, απέστειλε την εν λόγω μελέτη στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, το οποίο με τη σειρά του την απέστειλε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) για γνωμοδότηση, (όπως φαίνεται από την απάντηση του ΓΕΝ στην από 24-3-09 επιστολή διαμαρτυρίας των κατοίκων του Φισκάρδου). Σημειωτέον ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εκπόνησης, αποστολής και διακίνησης της μελέτης έγιναν μόνον με κατά πλειοψηφία απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, δηλαδή χωρίς την προβλεπόμενη από το Νόμο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο όχι απλώς δεν συμφωνεί αλλά με την υπ’αριθμόν 21/31-1-2009 απόφασή του, ανακάλεσε όλες τις διαδικασίες που είχαν κινηθεί για την εκπόνηση και έγκριση της μελέτης του υπ’ όψιν έργου. Ωστόσο, η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου για την διακοπή-ακύρωση των ως άνω διαδικασιών, δεν έχει σταλεί μέχρι και σήμερα (!) στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΤΥΔΚ και Υπουργεία), οι οποίες συνεχίζουν παράτυπα τις διαδικασίες εξέτασης της μελέτης. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα αίτημα, αλλά και κανένας ενδιαφερόμενος (δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) για την κατασκευή, παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, σύμφωνα με το Νόμο 2160/92, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, γεγονός που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της νομοθεσίας! Επίσης, δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση (συμμετοχική διαδικασία) με τους άμεσα ενδιαφερόμενους κατοίκους της περιοχής, πράγμα που απαιτεί ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και που αποτελεί σημαντική παράλειψη.Η κατάσταση αυτή, αν μη τι άλλο, αποδεικνύει ότι όλη η διαδικασία είναι πολιτικά και ηθικά έωλη αλλά και νομικά μετέωρη.

Κατόπιν αυτών, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.Έχουν γνώση των παραπάνω στοιχείων και δεδομένων σχετικά με την «παράκαμψη» της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ερίσου;

2.Θα κινήσουν (και πότε) τις διαδικασίες πειθαρχικών ή άλλων κυρώσεων που πρέπει να επιβάλλουν στους υπευθύνους όλων των επιπέδων, μετά και από τις παραπάνω τεκμηριωμένες παραλείψεις και παρανομίες;

3.Θα απαντήσουν επιτέλους επί της ουσίας (σκοπιμότητα του έργου κλπ) τα Υπουργεία Τουριστικής Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ για τις συγκεκριμένες επιχειρούμενες παρεμβάσεις στον παραδοσιακό οικισμό του Φισκάρδου;

Ο Βουλευτής,

Ηλίας Μπεριάτος