Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/11/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Κύριε Υπουργέ,
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους δείκτες ατυχημάτων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε φθάσει στο σημείο, ενώ τα τροχαία ατυχήματα στην Ε.Ε.
προηγούμενες δεκαετίες μειώνονταν κατά 9%, στην Ελλάδα να αυξάνονται κατά 34%.
Οι νεκροί από τροχαία, ενώ στην Ε.Ε. μειώνονταν κατά 22%, στην αντίστοιχη περίοδο στην Ελλάδα αυξάνονταν κατά 64%. Ενώ οι τραυματίες μειώνονταν κατά 19% στην Ε.Ε., στην Ελλάδα η αύξηση που είχαμε ήταν 30%.
Είναι γεγονός ότι έχουν γίνει βήματα από τότε για τη βελτίωση και τη μείωση αυτών των δεικτών.
Βήματα που αφορούν:
• Την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών.
• Την βελτίωση της κατάστασης του οδικού δικτύου.
• Τον έλεγχο και την αστυνόμευση.
• Την ενημέρωση του κοινού για την οδική ασφάλεια.
• Την ελλιπή ή και λανθασμένη σήμανση και σηματοδότηση.
• Την παλαιότητα των οχημάτων.
• Την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των ατυχημάτων.
Η ζωή και η εμπειρία όμως έχουν δείξει όμως ότι δεν είναι αρκετά. Δεν είναι επαρκή, είναι ελλιπή. Εξακολουθούν και σήμερα τα τροχαία ατυχήματα να είναι η σύγχρονη ελληνική τραγωδία με περίπου 1.500 θανατηφόρα ατυχήματα το χρόνο.
Η πολιτεία, όλοι εμείς, έχουμε χρέος να ενσκήψουμε στο πρόβλημα και να ασχοληθούμε με τον τομέα οδικής ασφάλειας, που έχει σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις.
Μέσα, λοιπόν, στο πλαίσιο της σημαντικής μεταρρυθμιστικής πολιτικής που το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων έχει δρομολογήσει –και γι’αυτό πρέπει να συγχαρούμε την πολιτική ηγεσία και τους συνεργάτες τους- συζητούμε σήμερα τη «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, καθώς και την εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων».
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Οι παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την οδική ασφάλεια είναι:
• Η οδός και το περιβάλλον της οδού.
• Το τροχοφόρο.
• Η κατάσταση και η ασφαλής λειτουργία του.
• Ο χρήστης που είναι ο οδηγός, ο επιβάτης και ο πεζός.
• Και τέλος ο έλεγχος, η επιτήρηση και η αστυνόμευση.
Θα πρέπει λοιπόν να παρέμβουμε και:
• Να βελτιώσουμε το οδικό δίκτυο της χώρας.
• Να ελέγχουμε το τροχοφόρο για την χωρίς ρύπους λειτουργία και την ασφαλή κυκλοφορία του.
• Να επιμορφώσουμε οδηγούς και πολίτες για τη σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά τους.
Για να επιτευχθούν αυτά θα πρέπει να δουλέψουν συντονισμένα Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς. Το Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με το σημερινό νομοσχέδιο έχει σαν στόχο με θεσμικές παρεμβάσεις να προγραμματίσει και να συντονίσει τα έργα και τις δράσεις που γίνονται για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Για το σκοπό αυτό προχωρεί σε τρεις σημαντικές τομές:
1. Δημιουργεί το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι κοινωνικών και επιστημονικών φορέων.
Το Συμβούλιο αυτό θα ασχολείται με όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια.
• Θα ιεραρχεί τα προβλήματα.
• Θα μελετά και θα διαμορφώνει θέσεις.
• Θα προγραμματίζει δράσεις.
• Θα προτείνει νομοθετικές πρωτοβουλίες.
• Θα αξιολογεί την εξέλιξη της όλης πορείας.
2. Δημιουργεί τη Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας στην Γενική Γραμματεία Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων με στόχο τη μελέτη, την εισήγηση, την υλοποίηση και παρακολούθηση έργων και δράσεων που γίνονται ή πρέπει να γίνουν και επηρεάζουν την οδική ασφάλεια. Συντονίζει τις δράσεις των διαφόρων υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων. Ταυτόχρονα, όμως, υποστηρίζει το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας.

3. Αναβαθμίζει το σύστημα εποπτείας του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Για το σκοπό αυτό:
• Καθορίζει ημερομηνία διαπίστευσης των Δημοσίων ΚΤΕΟ. Είναι μια διαπίστευση, που γίνεται με ευρωπαϊκά πρότυπα.
• Δημιουργεί εποπτικό μηχανισμό ελέγχου των ΚΤΕΟ και καθορίζει ποινές και διοικητικές κυρώσεις. Εξάλλου γνωρίζουμε όλοι μας, έχουμε διαβάσει ή ακούσει κατά καιρούς σε διάφορα μέσα για το τι συμβαίνει αρκετές φορές σ’ αυτές τις υπηρεσίες.
• Δίνει με σαφήνεια και επικαιροποιεί τους όρους ίδρυσης, λειτουργίας και επέκτασης των ιδιωτικών ΚΤΕΟ.
• Δημιουργεί προϋποθέσεις για να ελαττωθεί ο μεγάλος αριθμός οχημάτων που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ.
• Θεσπίζει κάρτα ελέγχου θορύβου μοτοσικλετών.
• Προβλέπει την χρηματοδότηση για τη δημιουργία κινητών ΚΤΕΟ.
• Απλοποιεί τις διαδικασίες έκδοσης της κάρτας ελέγχου καυσαερίων, αφού για να την πάρει κάποιος πλέον, δεν απαιτείται πρόσθετη αμοιβή.
Επίσης:
• Ρυθμίζει θέματα συνεργείων αυτοκινήτων, πρατηρίων καυσίμων, σταθμών αυτοκίνητων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
• Προδιαγράφει τη δυνατότητα λειτουργίας μικτών επιχειρήσεων οδικής βοήθειας στη χώρα μας.
• Μειώνει τα κατώτατα όρια προστίμων για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις, που αναφέρονται σε ελαφρές παραβάσεις.
Άφησα τελευταίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση οδηγών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Είναι ένα πολύ σοβαρό και σημαντικό θέμα. Συμβάλλει στη σωστή οδική συμπεριφορά που με τη σειρά της συμβάλλει στην οδική ασφάλεια.
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ ότι πρέπει να επεκταθεί και ιδιαίτερα στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η επιμόρφωση για την απόκτηση κυκλοφοριακής συνείδησης στους μαθητές, γίνεται σήμερα μόνο μέσω των προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων όπου και όπως λειτουργούν. Αρκετά πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, που φτιάχτηκαν, έχουν χορταριάσει. Αλλού δεν υπάρχουν.
Είναι επιτακτική ανάγκη να δούμε το θέμα και να το οργανώσουμε σαν πολιτεία σωστότερα. Βέβαια, είναι ένα από τα θέματα που θα μελετήσει και θα αξιολογήσει το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας και η Γεν. Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας.
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Χρησιμοποίησα στην ομιλία μου τον όρο τροχαίο ατύχημα.
Νομίζω ότι ο όρος αυτός είναι αδόκιμος, γιατί η τροχαία κάκωση, το τροχαίο συμβάν, το τροχαίο έγκλημα –όπως είπε προηγούμενα ο κύριος Υπουργός-
• Δεν είναι σύμπτωση
• Δεν είναι ατυχία
• Δεν είναι μοιραίο
• Δεν είναι απρόβλεπτο
Όταν τα ρίχνουμε όλα στην τύχη, σημαίνει ότι αδυνατούμε να τα αντιμετωπίσουμε, ενώ δεν είναι έτσι.
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Τα μέτρα τα οποία θεσπίζονται με το σημερινό νομοσχέδιο, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Με το συντονισμό των υπηρεσιών και των συναρμόδιων φορέων, τον έλεγχο και την εκτέλεση έργων και δράσεων, καθώς και την καθημερινή αξιολόγησή τους συμβάλλουμε στην προαγωγή της οδικής ασφάλειας.
Αποδεικνύουμε έτσι ότι δεν αφήνουμε τα προβλήματα στην τύχη τους. Αποδεικνύουμε ότι προσπαθούμε και ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γι’ αυτό το νομοσχέδιο αυτό αξίζει και πρέπει να το ψηφίσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου