Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 και ωρα 17:00, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), για να συζητηθoύν τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή Πρότασης προς το Υπ. Παιδείας για μεταβολές
σχολικών μονάδων Α/θμιας  και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016
ΕΙΣ:    Δ.Σ. κ. Γ. Κατσιβέλης
2. Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας έτους 2015
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Α. Μοσχονάς
3. Ένταξη της Πράξης "Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας" με κωδικό MIS 494145 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" στον Άξονα Προτεραιότητας «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής » στην πρόσκληση 53 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ – ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
4. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για διόρθωση των ειδικών εκτάσεων (εντός ορίων περιοχής Β΄κατοικίας Λάσσης Δ.Ε. Αργοστολίου στη θέση Λαρδιγώ Ο.Τ.60 με ΚΑΕΚ 25009ΕΚΟΟΟ34 και ΚΑΕΚ25009ΕΚΟΟΟ30 στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Διόρθωση της ειδικής έκτασης (εντός ορίων οικισμού Αγ. Δημητρίου Δ.Ε. Παλικής) με ΚΑΕΚ 250373ΕΚΟΟ113 στο Εθνικό Κτηματολόγιο
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Έγκριση :
α. 1ου Α.Π.Ε. και 1ης ΣΣΕ του έργου : « Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης Δ.Ε. Ερίσου Δ. Κεφαλλονιάς ( θέση Κουρνή /Φλαμπέλου-Φακίστρα)
β. Παράτασης εργασιών για το έργο « Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης Δ.Ε. Ερίσου Δ. Κεφαλλονιάς ( θέση Κουρνή /Φλαμπέλου-Φακίστρα)
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
7.Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στην Δ.Ε. Παλικής για το έτος 2015 ( αρ. 260 & 290/2014 αποφάσεις Δ.Σ)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Α. Μοσχονά
8.Έγκριση απόφασης Οικ. Επιτροπής σχετικά με τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
9.Έκθεση υλοποίησης Προϋπολογισμού Δ΄Τριμήνου 2014 (αριθμ. 55/2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής)
ΕΙΣ: Α/ Δ κ. Σ. Γαρμπή
10.Αιτήσεις για διαγραφή ποσών που έχουν βεβαιωθεί για χρήση πάγκου στη Δημοτική Αγορά Αργοστολίου - μειώσεις ενοικίων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
11.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
12.Εκμίσθωση Δημ. Ακινήτων
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γαρμπή Σ.
13.Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος
14.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και Παραγωγικών τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κεφ/νιάς για τη διετία 2015-2016.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γ. Παπαναστασάτος
15.Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Α΄ Δόση 2015) – κατανομή στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΕΙΣ: Κατσιβέλης Γ. Πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
16.Λήψη απόφασης για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Κεφαλλονιάς (αριθμ. 149/2014 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος
17. Έγκριση των αριθμ. 123/2014, 1/2015, 15/2015 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικές με παραχώρηση θέσης στάθμευσης σε Α.Μ.Ε.Α.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος
18.Ορισμός :
α. Εκπροσώπου για την συγκρότηση της Επιτροπής έγκρισης αιτημάτων σχετικών με την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
β. Εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής για το χαρακτηρισμό παραλιών Νήσου Κεφαλληνίας ως πολυσύχναστων χώρων για λήψη θαλασσίων λουτρών.
γ. Εκπροσώπου για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για την περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου Κεφαλονιάς – Ιθάκης.
ΕΙΣ : κ. Δήμαρχος
19.Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης τουριστικής προβολής έτους 2015 ( αρίθμ. 1/205 απόφ. Τουριστικής Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος
20.Εφαρμογή της ΑΠΟΦ. 808/07 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών σχετικά με την ακύρωση της αριθμ.243/28-8-2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΕΙΣ : Πρόεδρος κ. Γ. Παπαναστασάτος

Αιτήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου