Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Αναρωτιέται κανείς γιατί δεν αντικαθίσταται η Διοίκηση π.χ. της ΔΕΥΑ Σάμης ή της ΔΕΥΑ Λειβαθούς ή του ΚΑΠΗ Πυλάρου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ»

 
ΑΠΩΘΗΜΕΝΑ , ΑΠΑΞΙΩΣΗ  Ή  ΑΓΝΟΙΑ ;
 
Μετά την απαράδεκτη πρώτη “ νικηφόρα δήλωση ” του Δημάρχου κ. Παρίση «Ζήτω η Ελεύθερη Κεφαλονιά»,
μετά τον “μεγαλοϊδεατισμό” και την απαξίωση των διαδικασιών σχετικά με το κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος,
μετά την απαξίωση του ρόλου των Δημοτικών υπαλλήλων όπως εκφράζεται από το  Σύλλογο τους,
μετά την απαξίωση της προσφοράς του συνόλου των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών, (“πτώμα” αποκάλεσε ο κ. Δήμαρχος την κατάσταση που παρέλαβε), έρχεται η απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με την έκφραση απωθημένων του τύπου “να τα ξηλώσουμε ΟΛΑ” ! 
 
Ανακοινώθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυριακή 30-1-2011 και εκεί παρατηρούνται τα εξής :
 
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και προβλέπεται να συζητηθούν τριάντα επτά (37) θέματα !!
      Εάν θα μιλήσουν οι σαράντα ένα (41) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο κ. Δήμαρχος καθώς  και οι προσκεκλημένοι Τοπικοί  Σύμβουλοι, τα  Κόμματα κ.λ.π. για ένα  (1) λεπτό σε κάθε θέμα, τότε  η διάρκεια της συνεδρίασης υπολογίζεται σε 32 ώρες !!
 
Εάν υπολογιστεί επί πλέον η διαδικασία ανακοινώσεων, ερωτήσεων κ.λ.π. που είναι αναμενόμενες τότε αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα τη σημασία που αποδίδεται από τη Δημοτική  αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο αφού μπήκαν τόσα πολλά θέματα για συζήτηση.
 
Εκεί όμως που φαίνεται η ανυπομονησία των κυβερνώντων για εξουσία , η απαξίωση των αιρετών που υπηρέτησαν επί τετραετία την αυτοδιοίκηση αλλά και η εντελώς αντίθετη με το πνεύμα του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ προσέγγιση είναι το επιχειρούμενο ξήλωμα δώδεκα (12) Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με αντικατάσταση μερική (;) των μελών της διοίκησης τους συλλήβδην με βασική αιτιολογία ότι “δεν συνεργάζονται με τις αρχές”.
 
Έχουμε και λέμε :
 
Στο Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) στα άρθρα 109 παρ.1 και 103 παρ.3 ορίζεται ότι «μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης συγχώνευσης των υπαρχόντων Νομικών Προσώπων παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων τους» προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση και ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς. Η συγχώνευση αυτή πρέπει να γίνει μέχρι τις 28-2-2011 και επομένως οι αλλαγές μελών στη διοίκηση τους θα έχουν χρόνο ζωής ένα (1) μήνα.
Αναρωτιέται κανείς πότε θα προλάβουν να ενημερωθούν τα νέα μέλη και να υπάρχει ομαλή μετάβαση.
 
Στην εισήγηση που μας δόθηκε δεν διευκρινίζεται εάν η αντικατάσταση αναφέρεται στο σύνολο των Διοικητικών Συμβουλίων ή σε ορισμένα μέλη και ποια είναι αυτά. Εάν αντικατασταθεί ολόκληρη η διοίκηση τότε απαιτείται πρόταση των νέων μελών από τους φορείς που συμμετέχουν, οπότε δεν φθάνει ο διαθέσιμος χρόνος (1 μήνας) για να συγκροτηθεί η νέα διοίκηση. Εάν αντικατασταθούν μερικά μέλη (για παράδειγμα οι αιρετοί εκπρόσωποι των πρώην Δήμων) τότε πρόκειται για προσωπική μομφή γεγονός που απαιτεί αιτιολογημένη απόφαση για το κάθε ένα και μάλιστα για τα Ν.Π.Δ.Δ. απαιτείται “ σοβαρός λόγος που να ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους» (Δ.Κ.Κ Άρθρα 255 παρ.3 και 240 παρ.1 αντίστοιχα).
 
Αυτό θωρείται διωγμός και αυθαίρετη καθαίρεση δεδομένου ότι στα περισσότερα Νομικά Πρόσωπα ουδεμία επικοινωνία ή συνεργασία ή ενημέρωση εζητήθη μέχρι σήμερα από τη Δημοτική αρχή.
Η προτεινόμενη αντικατάσταση μελών των Διοικητικών Συμβουλίων αναφέρεται επιλεκτικά σε ορισμένα Νομικά Πρόσωπα.
Αναρωτιέται κανείς  γιατί δεν αντικαθίσταται η Διοίκηση π.χ. της ΔΕΥΑ Σάμης ή της ΔΕΥΑ Λειβαθούς ή του ΚΑΠΗ Πυλάρου.
Εκεί υπάρχει καλή συνεργασία ενώ αλλού δεν υπάρχει;
 
Θα παρουσιαστούν φαινόμενα τύπου “οπερέτας” όπως π.χ. στη Δημοτική        Επιχείρηση (ΔΗΚΕΠΑΨ) Αργοστολίου. Ενδεχόμενη αντικατάσταση       Διοίκησης αφορά και τον νυν Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βανδώρο ο οποίος μετείχε στην προηγούμενη Διοίκηση της Επιχείρησης. Θα έχει ενδιαφέρον να ζητήσει ο εν λόγω Δημοτικό Σύμβουλος την αυτοκατάργησή του.
 
Τα παραπάνω ζητήματα δείχνουν πιθανή άγνοια των διαδικασιών και εντάσσονται αφενός στη γενικότερη απραξία της Δημοτικής Αρχής και αφ’ ετέρου στην εκδήλωση απωθημένων και ρεμβασισμού.
Καλούμε τα σώφρονα και έμπειρα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να επέμβουν και να αποσύρουν από την πρόσκληση συνεδρίασης τα παραπάνω θέματα.
 
Να περιοριστούν σε αντικατάσταση όσων μελών έχουν ήδη παραιτηθεί.
Να επιδιώξουμε όλοι μαζί συνεργασία με τις ήδη υπάρχουσες Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων και να εργαστούμε αποδοτικά για να αρχίσει η διοικητική μηχανή να αποδίδει διότι έως σήμερα είναι αδρανοποιημένη, προφανώς όχι από ευθύνη των υπαλλήλων.
 
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
27-01-2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου