Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Αύριο συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο.Αύριο 21 Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, για 22η φορά, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» και στην αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου.
Τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη είναι τα παρακάτω: 

1. Αποδοχή απόφασης ένταξης στον άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 της πράξης « Αγροτική οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Λειβαθούς.
ΕΙΣ: Γρ. Προγραμματισμού

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2012 για πληρωμή οφειλών βάσει δικαστικών αποφάσεων.
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία
3. Ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό του κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος
4. Συζήτηση επί ενστάσεων για χορήγηση γαμήλιου δώρου από κληροδότημα θεαγένους Τρομπέτα .
ΕΙΣ΅: Α/Δ κ/ Ε. Θεοφιλάτος
5. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών και τροποποίηση προϋπολογισμού .
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία
6. Έγκριση μελέτης- διάθεσης πίστωσης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στη θέση : « Κουρνή/Φλαμπελου-Φακίστρα» Δ.Ε. Ερίσου Δ. Κεφαλονιάς
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
7. Έγκριση μελέτης –διάθεσης πίστωσης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου : Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου & εργαστηριακές δοκιμές στα πλαίσια της μελέτης αποχέτευσης Αγ. Δημητρίου& Αγ. Βασιλείου Δ.Ε. Παλικής.
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
8. Έγκριση μελέτης : «Διαρρύθμιση ισογείου Θεάτρου για εγκατάσταση ΚΕΠ».
ΕΙΣ: ΤYΔΚ
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: « Αποχέτευση Παλικής (Δ.Δ. Ματζαβινάτα – Βουνί).
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
10. Έγκριση μελέτης για το έργο : ” Υπηρεσίες λειτουργίας Λημνοσπηλαίου Μελισσάνης”.
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία
11. Απευθείας μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης έξωθεν λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης
ΕΙΣ : Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου
12. Εκμίσθωση ακινήτων Δ.Ε. Παλλικής
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος
13. Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής 2012.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος
14. Εργασίες καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης δημοτικού φωτισμού της πόλης του Αργοστολίου
ΕΙΣ: Οικονομική υπηρεσία
15. Επιχορήγηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 202 του Ν. 3463
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ν. Ανουσάκης
16. Εισήγηση επί της υπ αρίθμ. 52081/2011 αίτησης κ. Άννας Ραυτοπούλου – Μπάνου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός
17. Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Πλατεία Καμπάνας
ΕΙΣ : Α/Δ Σ. Σαββαόγλου
18. Έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου