Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου η 5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.       Με δεκατέσσερα (14) θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα πραγματοποιηθεί η 5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για  το 2012, την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17:30, στο Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»  (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου).  Τα θέματα  είναι είναι τα παρακάτω:

1.         Εγκριση παράτασης εργασιών περαίωσης του έργου : « Αποχέτευση Σκάλας».
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ κ. Ε. Χαιτίδου – Παπαδήμα


2.         Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου: «Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Αργοστολίου ( Δ.Δ. Τρωϊαννάτων)
ΕΙΣ:  ΤΥΔΚ κ. Ε. Χαιτίδου – Παπαδήμα

3.         Εγκριση παράτασης εργασιών περαίωσης του έργου : « Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων πρώην Δήμου Αργοστολίου ( Δ.Δ. Τρωϊαννάτων)
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ κ. Ε. Χαιτίδου – Παπαδήμα

4.         Αντικατάσταση της Εταιρείας «ΜΕΤΕΡΓΩΝ ΕΠΕ» από το ατομικό γραφείο μελετών :
« ΜΠΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
ΕΙΣ:  ΤΥΔΚ  κ. Ι. Μπάρκας

5.         Αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων .
ΕΙΣ: Οικ. Υπηρεσία κ. Θ.Μαντζουράτος

6.         Χορήγηση της αξίας του γάλακτος σε χρήμα  για το χρονικό διάστημα  από  1/1/2011 έως 31/12/2011 στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Κεφαλλονιάς,  συνολικής  δαπάνης  27.809,90 ευρώ €.
ΕΙΣ: Οικ. Υπηρεσία κ. Θ. Μαντζουράτος

7.         Χορήγηση άδειας αποκλειστικής στάθμευσης λόγω κινητικής αναπηρίας.
ΕΙΣ: Δ/ντης Δημοτικής Αστυνομίας .

8.         Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Διαδημοτικού ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης» από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ. Γ. Γ.  κ. Κ. Νικολαίδου

9.         Λήψη Κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή – Αντιδήμαρχος κ.  Δ.Πυλαρινός

10.       Αναπροσαρμογή Διετούς Προγράμματος δράσης 2012 – 2014 της ΚΕΔΗΚΕ και σχεδίου σύμβασης χρηματοδότησης με το Δήμο Κεφαλλονιάς».
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

11.       Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού καταστήματος της νέας Δημοτικής Αγοράς με τον αριθμό (7) στον ΟΚΑΠ για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου με ταυτόχρονα ανάκληση της απόφασης με αρ. 180/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κ. Δ. Κοκκόσης

12.       Παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτων του Δήμου στον ΟΚΑΠ για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών δομών : «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και  « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Βαγιωνίτης

13.       Εγκριση προϋπολογισμού Ιδρύματος Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου οικ. έτους 2012 .
ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Γ. Αποστολάτος

14.       Λήψη απόφασης σε αίτηση κ. Αλεξανδροπούλου Ελίζας για την ενοποίηση δύο συνεχόμενων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς  Ληξουρίου .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

2 σχόλια: