Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Νόμιμο το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία των υγροτόπων στα μικρά νησιά.


Νόμιμο κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ε' Τμήμα) το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία των υγροτόπων στα μικρά νησιά. Ο σχετικός κατάλογος περιλαμβάνει 369 υγρότοπους  (περιφέρεια Αττικής 6, Στερεάς Ελλάδας 33, Θεσσαλίας 10, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 8, Βορείου Αιγαίου 90, Νοτίου Αιγαίου 102, Ιονίων Νήσων 51, Κρήτης 69).   Σε όλα τα νησιά της χώρας και με τις διατάξεις του Π.Δ. καθορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί για την προστασία και την ανάδειξή τους


Συγκεκριμένα, στους υγρότοπους επιτρέπονται μόνο δραστηριότητες που στοχεύουν στη διατήρηση και ανάδειξη των υγροτοπικών εκτάσεων και των λειτουργιών τους και στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων τους, στη δημιουργία ελαφρών υποδομών για την προστασία και τη διατήρηση των υγροτόπων, στην επιστημονική έρευνα στους αντίστοιχους τομείς και στην ενημέρωση των επισκεπτών. Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την άσκηση κάθε δραστηριότητας είναι η έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Αντιθέτως απαγορεύονται: Οι εργασίες δόμησης και ειδικότερα η ανέγερση οποιασδήποτε μόνιμης ή προσωρινής κατασκευής άμεσα, η διάνοιξη οδικού δικτύου, οι εκχερσώσεις της φυσικής βλάστησης, οι αποξηράνσεις και τα αποστραγγιστικά έργα, οι επιχωματώσεις, η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων, η εισαγωγή ξενικών ειδών πανίδας και χλωρίδας, οι εξορύξεις αδρανών και άλλων υλικών, η επέκταση των καλλιεργειών, η βόσκηση, εκτός αν από ειδική μελέτη προκύπτει ότι σχετίζεται με τη διατήρηση και οικολογική διαχείριση του υγρότοπου, η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι αμμοληψίες, εκτός αν από ειδική μελέτη προκύπτει ότι σχετίζονται με τη διαχείριση του υγροτόπου, η συλλογή αμφιβίων, οι παρεμβάσεις που προκαλούν αλλαγή του υδρολογικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των γεωτρήσεων και της άντλησης υδάτων, εκτός αν αποσκοπούν στη διατήρηση του υγροτόπου και οι παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το τοπίο.

Πηγή: Αυγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου