Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Με 23 θέματα η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη.


Η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Μαϊου 2012, και ώρα 17:30, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».  Τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη είναι τα παρακάτω:

1.    Τροποποίηση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων ( αρ. 79/12 προηγούμενη αποφ. Δ.Σ)
ΕΙΣ: ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου


2.    Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Κεφαλλονιάς
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου


3.    ΄Εγκριση υποβολής του Επιχειρησιακού σχεδίου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) της πόλης του Αργοστολίου»
ΕΙΣ: Γραφείο Προγραμματισμού

4.    Αποδοχή απόφασης ένταξης στον ΄Αξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 της πράξης ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗ στον ΄Αξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013:
ΕΙΣ: Γραφείο Προγραμματισμού

5.    Αποδοχή απόφασης ένταξης στον ΄Αξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 της πράξης   ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ
ΕΙΣ: Γραφείο Προγραμματισμού


6.    Αποδοχή απόφασης ένταξης στον ΄Αξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 της πράξης  ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ
ΕΙΣ: Γραφείο Προγραμματισμού


7.     Αποδοχή απόφασης ένταξης στον ΄Αξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 της πράξης  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ
ΕΙΣ: Γραφείο Προγραμματισμού

8.     Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ότι   δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την υλοποίηση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ – Τ.Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΤΩΝ”
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

9.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
ΕΙΣ: Γρ. Προγραμματισμού


10.    Αποδοχή – απογραφή όλων των μηχανημάτων έργου στα πλαίσια της Εφαρμογής του Καλλικράτη
           ΕΙΣ: κ. Παγουλάτος Λ.- Προϊστάμενος τμήματος Διαχείρισης και συντήρησης Εγκ/σεων και κινητού εξοπλισμού –Συνεργείων


11.    Υποβρύχια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη με καλώδιο οπτικών ινών Κεφαλλονιά – Ιθάκη (Προσαιγιάλωση καλωδίου στον όρμο Ευρετή Δήμου Κεφαλλονιάς και στον όρμο Πόλις Δήμου Ιθάκης.
           ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

12.    Λήψη απόφασης  επί ενστάσεως της Κ/Ξ Γεράσιμος Μοσχονάς – Σταύρος Θεοδωρόπουλος Αναδόχου του έργου « Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Βλαχάτων.
            ΕΙΣ: ΤΥΔΚ


13.    Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας που θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011.
            ΕΙΣ: Γενική Γραμματέας Δήμου Κεφαλλονιάς


14.    Λήψη απόφασης θεσμοθέτησης Κοινωνικού Παντοπωλείου  σύμφωνα με το Ν.4071/2012.
             ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π.


15.    Αντιμισθία Προέδρου και αποζημίωση των μελών Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Κ.Ε.»
           ΕΙΣ: A/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου


16.    Άνοιγμα λογαριασμών για τα προνοιακά επιδόματα και ορισμός υπολόγου με αναπληρωτή του για τους λογαριασμούς που διατηρεί ο Δήμος στην Εθνική τράπεζα της Ελλάδος.
            ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία


17.    Άνοιγμα λογαριασμού και  ορισμός Υπολόγου για το ΠΔΕ στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων του Δήμου Κεφαλλονιάς που έχουν εγκριθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».
            ΕΙΣ: κ. Σοφία Γαρμπή Επίτιμο Συνεργάτης Δημάρχου


18.    Συμμετοχή Δήμου Κεφαλλονιάς στην υποβολή πρότασης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»
             ΕΙΣ: κ. Σοφία Γαρμπή Επίτιμο Συνεργάτης Δημάρχου


19.    Ορισμός Φορέα Διαχείρισης του Μουσείου Ληξουρίου
ΕΙΣ:  Α/Δ, κ. Σ. Σαββαόγλου,

20.    Ετήσια έκθεση Πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΕΙΣ: Α/Δ  Σ.Σαββαόγλου


21.    Καθορισμός αποζημίωσης ληξιάρχων Δ.Ε. Αργοστολίου και Παλλικής
ΕΙΣ:  κ. Δήμαρχος


22.    Επιστροφή χρηματικής εγγυήσεως
            ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/νσης οικον. Υπηρεσιών κ. Γ. Παυλάτος


23.    Μετακινήσεις Δημάρχου
ΕΙΣ Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ν. Ανουσάκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου