Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 12 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ


Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου στη συνάντηση του με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας στο πλαίσιο της κοινωνικής διαβούλευσης που πραγματοποιεί το ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσε 12 συγκεκριμένα μέτρα για τον τουρισμό. Τα μέτρα αυτά ήταν:

Πρώτο, πάγωμα όλων των δανειακών υποχρεώσεων και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των δανειοληπτών, μέχρι τον Ιούλιο του 2010, για κάθε μορφή τουριστικής επιχείρησης.

Δεύτερο, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις. Θα παρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών, που θα είναι ή θα καταστούν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 30/6/2010.

Τρίτο, αύξηση του ποσού που θα διατεθεί στο ΤΕΜΠΜΕ στο τριπλάσιο για την κάλυψη περισσότερων επιχειρήσεων, τη σύνδεση του πακέτου στήριξης των τραπεζών, με το πρόγραμμα ρευστότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με συγκεκριμένο προγραμματισμό για τις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και τη διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων, καθώς και τη μείωση των απαιτούμενων περιορισμών. Και γνωρίζουμε ότι αυτό το πρόγραμμα, δυστυχώς, δεν έχει ουσιαστικά αγγίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην έκταση που θα έπρεπε για να τις βοηθήσει.

Τέταρτο, αναστολή της καταβολής της εισφοράς 0,6% του νόμου 128/95 μέχρι τον Ιούλιο του 2010. Αυτό είναι επίσης ένα μέτρο που αποσκοπεί στην ανακούφιση των δανειοληπτών.

Πέμπτο, κατάργηση του ΕΤΑΚ.

Έκτο, αύξηση των δημοσίων επενδύσεων για τις τουριστικές υποδομές με πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Γ' ΚΠΣ. Δυστυχώς, έχουμε χάσει σημαντικούς πόρους με την διαχείριση των τελευταίων ετών. Και βεβαίως, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει το ΕΣΠΑ, παρότι έχουν περάσει ήδη δύο χρόνια από την έναρξη του προγράμματος αυτού, που είναι το νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Άρα, λοιπόν, άμεση έναρξη αυτού του προγράμματος, με εκπόνηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης και δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών στις τουριστικές περιοχές. Απαραίτητες υποδομές, για την αναβάθμιση των τουριστικών μας υπηρεσιών και του τουριστικού προϊόντος. Και άμεση καταβολή από το ΥΠΟΙΟ των οφειλόμενων ποσών των επιχορηγήσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις, που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

Έβδομο, μείωση των τελών προσγείωσης στα περιφερειακά αεροδρόμια κατά 50%.

Όγδοο, αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 70% του βασικού μισθού, και για τους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού, με σύνδεση με το πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας και επανακατάρτισης. Γιατί εμείς, δεν θέλουμε απλώς να δίνουμε επιδόματα ανεργίας, αλλά να βοηθήσουμε και στην επιδοτούμενη εργασία, και βεβαίως στην επανακατάρτιση, όπως είπαμε και πριν, στην δια βίου εκπαίδευση. Επίσης, αναστολή της πρόβλεψης για την υγειονομική περίθαλψη των 50 ενσήμων σε 100.

Ένατο, αύξηση των δικαιούχων του κοινωνικού τουρισμού από 380.000 σε 500.000, αλλά και παράλληλα πριμοδότηση των πενθήμερων σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό κατά δύο μέρες. Παράλληλη ενίσχυση αυτού του τομέα του εσωτερικού τουρισμού, όπως και ενίσχυση του εισαγόμενου φοιτητικού και μαθητικού τουρισμού με ιδιαίτερα κίνητρα, τα οποία θα στηρίξει η Πολιτεία.

Δέκατο, μείωση των ακτοπλοϊκών ναύλων, με την επαναφορά του υποχρεωτικού ανώτατου ορίου στην οικονομική θέση, σε επίπεδα που μπορεί να πλησιάσουν και μείωση μέχρι 20%, καθώς και επαναφορά του παγώματος για τα εισιτήρια των γραμμών των δημοσίων υπηρεσιών, δηλαδή για τις άγονες γραμμές.

Ενδέκατο, αύξηση μέσω της προβολής της συγχρηματοδότησης των tour operators, που προβάλλουν τη χώρα, έτσι ώστε και η προβολή να διασφαλιστεί, αλλά και να ενισχυθούν οι μικρότεροι και μεσαίοι ανεξάρτητοι tour operators.

Δωδέκατο, ειδικά στοχευμένα μέτρα για την προβολή της Αθήνας, η εικόνα της οποίας έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τα γεγονότα του περασμένου Δεκεμβρίου. Άμεση ενεργοποίηση του κονδυλίου, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υπάρχει για το σκοπό αυτό και, παρά την υπάρχουσα συμφωνία μεταξύ των φορέων και της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, παραμένει ανενεργό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου