Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Την Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο.


Στις 26 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, για 23η φορά, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» και στην αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου. 

Τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη είναι τα παρακάτω: 

1. Εγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής
παραλαβής των έργων :
Α. « Απορροή ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Μεταξάτων»
Β.«Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Σιμωτάτων – Σίσσια Δ.Δ. Μουσάτων».
Γ. « Εργα οδοποιίας Δήμου Λειβαθούς»
Δ. « Κατασκευή δεξαμενής Μουσάτων».
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
2. Παραλαβή μελετών :
Α.«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κεφαλλονιάς».
Β.«Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για την συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Κεφαλλονιάς».
Γ. «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Κεφαλλονιάς» .
Δ. «Προμήθεια αδρανών υλικών για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ. Κεφαλλονιάς».
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
3. Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Πλατεία Καμπάνας
ΕΙΣ : Α/Δ Σ. Σαββαόγλου
4. Εγκριση αποφ. Επιτροπής ποιότητας Ζωής για την βατότητα, το μήκος διαδρομής, και την αφετηρία του τουριστικού τραίνου.
ΕΙΣ: Α/Δ. κ. Σ. Σαββαόγλου
5. Εγκριση δαπανών
ΕΙΣ: Οικ. Υπηρεσία
6. Λήψη απόφασης σε αίτημα του Εθνικού αστεροσκοπείου Αθηνών –Γεωδυναμικό Ινστιτουτο -για εγκατάσταση σεισμογραφικού οργάνου στο δημοτικό κτήριο Ληξουρίου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος
7. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου