Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ


Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Κεφαλονιάς ενημερώνει το κοινό  ότι για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων  μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α.,ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 20η Ιουνίου 2012 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2012. Ηανανέωση των Δελτίων μετακίνησης θα πραγματοποιείται από τα Κ.Ε.Π. των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κεφαλονιάς με την προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών :
·   
                             
                       Δελτίο μετακίνησης του 2011
·                                 Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση απογραφής ΑμεΑ ή απόφαση ασφαλιστικού φορέα , όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)και η διάρκεια ισχύος
·                                 Αστυνομική ταυτότητα
Η έκδοση Νέων Δελτίων θα πραγματοποιείται από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, (Μομφεράτου 30 Αργοστόλι τηλ. 26713 62700,703) με την προσκόμιση των ανωτέρω αναφερομένων δικαιολογητικών και επιπλέον :
·                                 Δυο πρόσφατες φωτογραφίες
·                                 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 για την διεύθυνση και το τόπο διαμονής
Ημερομηνία λήξης ισχύος των Δελτίων του 2011 ορίζεται η 31η Ιουλίου 2012.
   
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου