Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Μετά την αυριανή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται και την Παρασκευή.


Την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012 & ώρα 18:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, (25η συνεδρίαση)  στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου.  Τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη είναι τα παρακάτω:

1. Εγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων :

Α. « Απορροή ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Μεταξάτων»
Β.«Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Σιμωτάτων – Σίσσια Δ.Δ. Μουσάτων».
Γ. « Εργα οδοποιίας Δήμου Λειβαθούς»
Δ. « Κατασκευή δεξαμενής Μουσάτων».
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

2. Παραλαβή μελετών :
Α.«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κεφαλλονιάς».
Β.«Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για την συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Κεφαλλονιάς».
Γ. «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Κεφαλλονιάς»
Δ. «Προμήθεια αδρανών υλικών για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ. Κεφαλλονιάς».
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

3. Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με αυτοδίκαιες παραλαβές έργων :
• Δημοτική οδοποιία Δ.Ελειου – Πρόννων Δ.Δ. Τζαννάτων
• Ασφαλτόστρωση δρόμου Αγ. Δημητρίου
• Ασφαλτοστρώσεις Δαμουλιανάτα – Ριφι και τσιμεντοστρώσεις ΚΤΕΟ.
• Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου προς δεξαμενη Αθέρα
• Τσιμεντόστρωση Βατερά – Βρυτά
• Κοινοτική και Αγροτική Οδοποιία Χαβδάτων
• Διαμόρφωση Δημοτικού δρόμου Σκηνέως- Βλυχάτα
• Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων Παλικής – Β Φάση
• Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων Παλικής

4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οριοθέτηση αντλιοστασίου Τ.Κ. Αγκώνος
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

5. Χωροθέτηση τμημάτων αιγιαλού προς ενοικίαση αρ. αποφ 65/29-6-2012 Επιτροπής Ποιότας Ζωής
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

6. Εγκριση δαπανών
ΕΙΣ: Οικ. Υπηρεσία

7. Σχετικά με μείωση μισθώματος
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Πυλαρινός

8. Καθορισμός αμοιβής για άσκηση ενδικων μέσων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006
ΕΙΣ : ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

9. Παραχώρηση Δημοτικού κτιρίου Πόρου για αρχαιολογικές δραστηριότητες
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Σολωμός

10. Διαγραφή ποσού από χρήση κοινοχρήστου χώρου
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

11. Λήψη απόφασης σε αίτημα του Εθνικού αστεροσκοπείου Αθηνών –Γεωδυναμικό Ινστιτουτο -για εγκατάσταση σεισμογραφικού οργάνου στο δημοτικό κτήριο Ληξουρίου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

12. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου