Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Επίσκεψη Προέδρου «Κοινωνικής Συμφωνίας» κ. Λούκας Τ. Κατσέλη στα γραφεία της ΓΣΕΒΒΕ


Αθήνα, 03/04/2012


Συνάντηση με το προεδρείο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Δημήτρη Ασημακόπουλο, πραγματοποίησε σήμερα η Πρόεδρος της «Κοινωνικής Συμφωνίας» Λούκα Τ. Κατσέλη. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω της πιστωτικής ασφυξίας και της συνεχιζόμενης πολιτικής που βαθαίνει την ύφεση στην οικονομία.


Η κα. Κατσέλη παρουσίασε τις θέσεις της «Κοινωνικής Συμφωνίας» για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης της Οικονομίας, και επικέντρωσε σε πέντε βασικές προτεραιότητες:

  • Τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά με άμεση ενεργοποίηση όλων των ταμείων ανακυκλούμενων κεφαλαίων και των χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Τη δυνατότητα για «κούρεμα» δανείων μικρεμπόρων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν έως δύο άτομα, μέσω επέκτασης των ρυθμίσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ν. 3869/2010), όταν έχουν υποστεί μείωση στο ετήσιο καθαρό τους εισόδημα τουλάχιστον κατά 20%.
  • Ουσιαστικές ρυθμίσεις επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων στο πνεύμα των ρυθμίσεων του νόμου 3816/2010, με πλαφόν στο ύψος των μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων, ώστε να μην υπερβαίνει το 30% του ύψους των συνολικών μηνιαίων καθαρών εισοδημάτων του οφειλέτη.
  • Άμεσο συμψηφισμό οφειλών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου και ρύθμιση καταβολής οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, ώστε να μην στερούνται οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες  στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
  • Αναθεώρηση του συστήματος φορολογικών συντελεστών με την καθιέρωση σταθμισμένων συντελεστών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ανάλογα με την οικονομική τους θέση, τον κλάδο, το μέγεθος και την χωροθέτησή τους.
Ο κ. Ασημακόπουλος παρουσίασε τις θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ και τόνισε ιδιαίτερα τον κίνδυνο αύξησης των επισφαλειών λόγω τους διογκούμενου χρέους που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ εξέφρασε την ανησυχία για την κατάσταση στην αγορά εργασίας λόγω της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την προώθηση πολιτικών τόνωσης της αγοράς και της οικονομικής δραστηριότητας.

Μπορείτε να δείτε τις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της επίσκεψης η κα Κατσέλη και ο κος Ασημακόπουλος ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου