Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 5/3/2012 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».


Κύριοι Υπουργοί,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα έρχεται για να εκσυγχρονίσει με τα άρθρα του τον υπάρχοντα Υπαλληλικό Κώδικα και ιδιαίτερα τις διατάξεις εκείνες που αφορούν τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις πειθαρχικές ποινές και τη διαδικασία επιβολής τους. Εισάγει καινοτομίες που αφορούν κυρίως στην συγκρότηση των πειθαρχικών
συμβουλίων καθώς και ριζικές αλλαγές με νέες ρυθμίσεις για την πειθαρχική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων εντός και εκτός της Υπηρεσίας. Αποτελεί, δηλαδή,  ένα εργαλείο για τη μάχη κατά της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα και για την αποτελεσματική τιμωρία όσων σπιλώνουν τη φήμη των δημόσιων λειτουργών.
Οι διατάξεις του νομοσχεδίου λειτουργούν προληπτικά αλλά και κατασταλτικά αφού, για πρώτη φορά, με την απαρίθμηση των πειθαρχικών παραπτωμάτων και τον προσδιορισμό αυτών ο δημόσιος υπάλληλος γνωρίζει από την αρχή το πλαίσιο της δράσης του εντός και εκτός της Υπηρεσίας του, έτσι ώστε να διαμορφώνει τη συμπεριφορά του και να μην εκτίθεται αυτός αλλά και η Υπηρεσία που υπηρετεί..
Συγκεκριμένα, εισάγονται τροποποιήσεις για την αυτοδίκαιη αργία του υπαλλήλου όταν παραπέμπεται για σοβαρά ποινικά αδικήματα όπως αυτά της δωροδοκίας, της υπεξαίρεσης χρημάτων από την υπηρεσία, της ασέλγειας σε ανηλίκους και άλλες. Επίσης στην περίπτωση της αργίας ή της αναστολής εκτέλεσης καθηκόντων καταβάλλεται το 1/3 του μισθού και όχι το ½, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερα δε, για παραπτώματα της δωροδοκίας ή άλλων παράνομων πράξεων, που πλήττουν του κύρος της υπηρεσίας, καταβάλλεται το ¼ του μισθού στον υπάλληλο. Γίνονται δηλαδή, αυστηρότερες οι ποινές.
Για την εξέταση και τις πειθαρχικές ποινές αρμόδιο είναι το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο βάσει των νέων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου συγκροτείται από δικαστικούς λειτουργούς και όχι από αιρετούς υπαλλήλους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δίκαιη αξιολόγηση του παραπτώματος του υπαλλήλου. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκτός από πειθαρχικές κυρώσεις, επιβολής χρηματικού ποσού. Αυτό το ποσό κυμαίνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Για τις ενστάσεις, βέβαια, αρμόδια είναι τα Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια και προφανώς υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Στο σημείο αυτό, κύριοι Υπουργοί, θα ήθελα να σταθώ στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 –το είπα και στην αρμόδια Επιτροπή που έγινε εκτενής συζήτηση του νομοσχεδίου- όπου αναφέρει συγκεκριμένα ότι για τα νησιά του Ιονίου θα πρέπει αρμόδιο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο να είναι εκείνο της Ηπείρου. Εδώ θα διαφωνήσω. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι αρμόδιο εκείνο της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, αφού μετά τον Καλλικράτη, τα νησιά του Ιονίου ανήκουν στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτική Ελλάδας και Ιονίων Νήσων με έδρα την Πάτρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δυσλειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης, που πολλές φορές είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη, δεν οφείλονται μόνο στους δημόσιους υπαλλήλους. Η πολυπλοκότητα των νόμων δεν ωφελεί. Τη γραφειοκρατία. Καθώς και άλλα, που δεν είναι της στιγμής να αναλύσουμε πρέπει άμεσα να την αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένα απλό έργο ύψους 200.000 ευρώ, όπως η βελτίωση οδοστρώματος, να χρειάζεται εγκρίσεις από πέντε διαφορετικές υπηρεσίες, τρεις Αρχαιολογίες, Δασαρχείο και Περιβάλλον, όπου ο μέσος χρόνος για να γίνουν αυτά είναι πάνω από οκτώ μήνες.
Επίσης παίρνοντας αφορμή από την τροπολογία που έχει κατατεθεί και ιδιαίτερα από το κομμάτι εκείνο με το οποίο επεκτείνεται η χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων, παραμεθόριων περιοχών και στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, όπως ο Νομός Κιλκίς και Δράμας –που σωστά γίνεται- θα ήθελα να αναφέρω ότι και τα νησιά μας, τα Ιόνια νησιά, αλλά και άλλα νησιά της Ελλάδας, όπως και τα νησιά του Αιγαίου, θα πρέπει να έχουν κάποιες ευεργετικές διατάξεις ιδιαίτερα στις μετατάξεις υπαλλήλων όπως γίνονται σήμερα.
Αναφέρομαι στο άρθρο 3 του ν.4018/2011 όπου παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλων από δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
Είναι πολλοί υπάλληλοι που υπηρετούν στα νησιά μας –πολιτικοί μηχανικοί, οικονομολόγοι, γεωπόνοι- οι οποίοι έκαναν αιτήσεις για μετάταξη γι’ αυτές τις υπηρεσίες. Εφόσον δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα, αυτοί θα μεταταγούν, για να πάνε στις Αποκεντρωμένες διοικήσεις και στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών για να ασχοληθούν με αντικείμενο που δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη τους.
Ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα και για τις περιπτώσεις εκείνες που είναι μοναδικές ειδικότητες σε περιφερειακές νησιωτικές ενότητες και νομίζω ότι οι μετατάξεις θα πρέπει να γίνονται μετά τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα.
Σχετικό πολυσέλιδο αίτημα έχει υποβάλλει στο Υπουργείο και ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Νομίζω ότι πρέπει άμεσα να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Διότι για να καλυφθεί σήμερα μία χηρεύουσα οργανική θέση, όπως γνωρίζετε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κι εάν ανοίξουν οι διορισμοί, θα είναι πάλι πολύ δύσκολο και μακροχρόνιο με τη διαδικασία που προβλέπει ο ΑΣΕΠ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο σκοπός και ο στόχος του παρόντος νομοσχεδίου είναι πολύ συγκεκριμένος και πολύ σοβαρός. Ένα αυστηρότερο σύστημα πρόληψης και δίωξης των πειθαρχικών παραπτωμάτων θα ωφελήσει τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και θα αποτρέψει τον υπάλληλο από παραπτώματα και αφελείς πράξεις που συνήθως προσβάλλουν την υπόληψη των κρατικών υπηρεσιών και των υπαλλήλων που τις στελεχώνουν και δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα του πολίτη. Επίσης με την αναμόρφωση του καταλόγου των πειθαρχικών ποινών και των παραβατικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη μείωση του χρόνου κατά τη διερεύνηση ενός τέτοιου αδικήματος επωφελούμαστε γιατί η δημόσια διοίκηση θα λειτουργήσει σωστότερα και η απόδοση της δικαιοσύνης θα γίνεται ταχύτερα με αποτελεσματικότερο τρόπο.

Σας ευχαριστώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου