Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Τα έργα που προτάθηκαν για το ΕΣΠΑ

Αυτά είναι τα έργα που προτάθηκαν από τον Δήμαρχο Κεφαλονιάς, στον Περιφερειάρχη  Ιονίων Νήσων  για να συμπεριληφθούν στο ΕΣΠΑ: 

1. ΕΡΣΗ: Ανάδειξη Προσεισμικού και Μετασεισμικού Πολιτιστικού Κεφαλαίου της Κεφαλονιάς, με στόχο την Εκπαίδευση και τον Τουρισμό.
 
    Για το έργο έχουν εκπονηθεί μελέτες: Προγράμματος ΕΡΣΗ (λογισμικού και εξοπλισμού των χώρων τοποθέτησης ΕΡΣΗΣ), διαμορφώσεων και κατασκευής χώρων «ΕΡΣΗΣ», οι οποίοι είναι: Η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη και το Σχολείο Αγκώνα για τους οποίους έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες μικρής κλίμακας, καθώς και για την προσθήκη αίθουσας στο ΜΦΙΚ της οποίας έχει κατατεθεί η μελέτη για έκδοση οικοδομικής άδειας.
   Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,5 εκ. ευρώ.
 
2. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ληξουρίου
   Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης μελετών.
 
 3. Νότιος κλάδος περιφερειακής οδού Αργοστολίου
   Για το έργο απαιτείται αναθεώρηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και θα υποβληθεί για έγκριση, γεωλογική αναγνώριση και τοπογραφική μελέτη. Ο πρ. του έργου ανέρχεται σε 2 εκ. ευρώ.
 
4. Ανάπλαση – διαμόρφωση Κ.Χ. – Κεντρική πλατεία Αργοστολίου
Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης ΕΠΑΕ.
 
5. Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης στη θέση Γέφυρας – Λαχαναγορά.
    Το έργο διαθέτει αρχιτεκτονική μελέτη και απαιτούνται εγκρίσεις για τμήμα του έργου στη χερσαία ζώνη λιμένος. Επίσης, εκπονείται μελέτη για έργα υποδομής και Η/Μ εξοπλισμό.
   Ο πρ. του έργου ανέρχεται στα 2 εκ. ευρώ.
6. Δίκτυο σύνδεσης δεξαμενών Μακρυωτίκων – Λουκάτων.
   Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης μελετών.
 
7. Μονάδα αφαλάτωσης Αργοστολίου.
    Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης Π.Π.Ε.Α. και έχει προϋπολογισμό 5 εκ. ευρώ.
 8. Αφαλάτωση Καραβόμυλου για υδροδότηση Σάμης και Πυλάρου,
Βρίσκεται στη διαδικασία ωρίμανσης μελετών και έχει προϋπολογισμό 7,13 εκ. ευρώ.
 
9. Αποχέτευση και ΕΕΛ Φισκάρδου,
Για το οποίο έχει εκπονηθεί η τοπογραφική και προκαταρκτική μελέτη και έχει προϋπολογισμό 5 εκ. ευρώ.
 
10. Δίκτυο ύδρευσης και κατασκευή Μονάδας αφαλάτωσης Άσσου.
   Για το έργο έχει εκπονηθεί η οριστική μελέτη του εξωτερικού δικτύου και αντικατάστασης παλαιού, επέκτασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κλπ.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,3 εκ. ευρώ.
 
11. Αποχέτευση – αναβάθμιση και επέκταση ΒΙΟΚΑ Ληξουρίου (αποχέτευση Παλικής, οικισμών Αγίου Δημητρίου και Αγίου Βασιλείου.
   Το έργο έχει προϋπολογισμό 10 εκ. ευρώ και διαθέτει: ΕΠΟ, γεωλογική μελέτη και τοπογραφική μελέτη δικτύων, ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης θέσεων αντλιοστασίων, υδραυλικών, υπολογισμών και αντλιοστασίων, καθώς και ενοποιημένων τευχών δημοπράτησης.
 
12. Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς, 

Κόστος 4,5 εκ. ευρώ για το οποίο απαιτείται η έγκριση μη ένταξης στο Ε.Π.Π.

13. Προσθήκη και επέκταση Α’ Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου.
   Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης κτηριολογικού προγράμματος και επικαιροποίηση του προϋπολογισμού.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου