Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

Δημόσια Διαβούλευση για το «2ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης-ΣΔΕΑ»

Με το παρόν ΣΔΕΑ,η πολιτεία παρουσιάζει μέτρα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση της ετήσιας ενεργειακής δαπάνης  του  δημόσιου τομέα,  καθώς και ένα σύνολο δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών εκτιμάται με απόλυτη διαφάνεια και αποσκοπεί στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξης του εθνικού στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2016.
Παράλληλα, γίνεται εκτενής αναφορά σε μηχανισμούς χρηματοδότησης
μέσω της προώθησης των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, καθώς και σε επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, τη βιομηχανία  και τις μεταφορές.
Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ
http://www.opengov.gr/minenv/?p=2728
μέχρι την  30η Σεπτεμβρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου