Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Δεν προβλέπεται από τον Νόμο επαναδιορισμός ληξίαρχων

Για όσους επικαλούνται   παρατυπία ...

Τρίτη, 08 Μάρτιος 2011 22:09
Πηγή:  www.kefallinia.com

Ο Ν. 344/11.6.1976 αναφέρεται στο θέμα του Ληξίαρχου. Ειδικά στο αρθ. 2 διευκρινίζεται ποιοι μπορούν να είναι Ληξίαρχοι. Ο Δήμαρχος είναι ex officio ληξίαρχος. Εάν η άσκηση των καθηκόντων του καθίσται αδύνατος («ανέφικτος» ή «ιδιαιτέρως δυσχερής»), τότε ορίζεται άλλος.
Ο διορισμός γίνεται μια μόνον φορά και γινόταν «δι’ αποφάσεως του οικείου νομάρχου, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», ενώ σήμερα γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ληξίαρχοι μπορούν να είναι δημοτικοί, ή κοινοτικοί, ή δημόσιοι υπάλληλοι, ή και δημότες κάτοικοι της –τότε- κοινότητας.
Ο διορισμένος ληξίαρχος απαλλάσσεται των καθηκόντων του όταν δεν τα τηρεί επαρκώς, όταν παίρνει σύνταξη, όταν με απόφασή του, ο ληξίαρχος, ζητά ο ίδιος την απαλλαγή του.
Ανεξαρτήτως δε χρόνου ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών πραγματοποιεί ελέγχους στα ληξιαρχικά βιβλία.
               Ειδικά η περίπτωση του πρόσφατου θέματος του επαναδιορισμού των ληξιάρχων στην Κεφαλλονιά, λόγω ακριβώς των ανωτέρω, δεν προβλέπεται από τον Νόμο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου