Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του α' πενταμήνου να προσκομίσουν μέχρι τη Δευτέρα 15 Οκτώβρη

1. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (π.χ. φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασφάλισης ή εκτύπωση από το αρμόδιο ΙΚΑ)

2. Αποδεικτικό Α.Μ. ΙΚΑ (π.χ. φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασφάλισης ή εκτύπωση από το αρμόδιο     ΙΚΑ)


3. Αποδεικτικό ΑΦΜ (π.χ. βεβαίωση ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας)

4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού (στο βιβλιάριο πρώτος δικαιούχος πρέπει υποχρεωτικά να είναι ο ωφελούμενος)

Χαράλαμπος Μοσχόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου