Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Τρίτη και Τετάρτη δύο συνεχόμενες Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.


Δύο συνεχόμενες Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (η 40η και 41η ) θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη, 16 και 17 Οκτωβρίου αντίστοιχα, και ώρα 17:30, στο δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», στην αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου.
Τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη είναι τα παρακάτω:

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

1. Υποστήριξη ή μη από το Δήμο Κεφαλλονιάς του Κοινωνικού Συνεταιρισμού (ΚΟΙΣΠΕ) ΡΟΤΑ .
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

2. Εγκριση δαπανών αντιπροσωπείας Δήμου Κεφαλλονιάς στη Ρωσία .
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ν. Ανουσάκης
3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Ιδρύματος Δημοτικού Γηροκομείου
ΕΙΣ κ. Γ. Αποστολάτος
4. Λήψη απόφασης σε αίτηση ΟΤΕ
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος
5. Εγκριση κυκλοφοριακής μελέτης Πόρου
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος
6. Παραλαβή υψομετρικής μελέτης δημοτικών οδών στο Ο.Τ43 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Πόρου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σολωμός
7. Εγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού (πεζόδρομος) μεταξύ των Ο.Τ. 211 και Ο.Τ. 212 Ληξουρίου Δήμου Κεφαλλονιάς .
ΕΙΣ: Υ.ΔΟΜ κ. Κ. Ματράγκος
8. Πρόταση ψηφίσματος κατά της κατάργησης φορέα Δ.Ε.Δ. Αίνου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σαββαόγλου
9. Μεταφορά έδρας Λειτουργίας Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Ελειου /Πρόνων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Σολωμος

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

1. Αποδοχή απόφασης ένταξης και υλοποίησης της πράξης:
«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής, Ανάδειξης και Δικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού
2. Αποδοχή έγκρισης διάθεσης πίστωσης έργου «Διεπιστημονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας APREH (APREH INTERDISCIPLINARY AQUARIA FOR THE PROMOTION OF ENVIRONMENT AND HISTORY (Δήμος Κεφαλλονιάς)»
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού
3. Αποδοχή έγκρισης διάθεσης πίστωσης έργου Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την Πέτρα- V.I.S «V.I.S. VALORISATION OF THE COMMON IDENTITY AROUND THE STONE (Δήμος Κεφαλλονιάς)»
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού
4. Εγκριση τεχνικής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρων ΧΑΔΑ στην τεως κοινότητα Ομαλών Δήμου Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
5. Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου : « Υδροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων περιοχής Φαλαρης Δ.Ε. Πυλαρέων Δήμου Κεφαλλονιάς του ΠΠΑ .
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ κ. Θ. Καλογερόπουλος
6. Tροποποίηση προϋπολογισμού για επιδότηση σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για συντηρήσεις σχολείων και κατανομή ποσών .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου
7. Παραλαβή μέλετης έργου: « Βελτίωση βατότητας στη θέση ΜΙΛΙ οικισμού Ραζάτων»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
8. Παραλαβή μελέτης « Προμήθεια – Συντήρηση- αναγόμωση πυροσβεστήρων σχολικών μονάδων Δήμου Κεφαλλονιάς περιόδου 2012-2013.
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
9. Γνωμοδότηση κατά την παρ. 3δ του άρθρου 14 του Ν. 2971/01 για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης πυθμένα για ερευνητικούς σκοπούς .
ΕΙΣ: Κτηματική Υπηρεσία
10. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : Κατεδάφιση Δημοτικών κτιρίων λαχαναγοράς.
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 2ου Δημοτικού σχολέιου Ληξουρίου»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
12. Εκμίσθωση Δημοτικού κτιρίου στην Πλατεία της Τοπικής κοινότητας Μουσάτων Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς.
ΕΙΣ: Α.Δ κ. Δ. Πυλαρινός
13. Νομιμοποίηση Αλιευτικού Καταφυγίου στη Θέση « Τραπεζάκι εντός διοικητικών ορίων Τ.Κ. Βλαχάτων ΔΕ Λειβαθούς Δήμου Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος
14. Επαναφορά ξενώνα Αγίας Ευφημίας στο Δήμο Κεφαλλονιας από ΚΕΔΗΚΕ.
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ κ. Κωνσταντάκης.
15. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέν
ΕΙΣ: Οικον. Υπηρεσία
16. Εγκριση καταχώρησης και διάθεσης πίστωσης για τουριστική προβολή- καταχώρηση στο περιοδικό « Who is Who»
ΕΙΣ: Α/Δ. κ. Ε. Κεκάτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου