Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Επιστροφή ΦΠΑ σε Αγρότες

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών στα πλαίσια της περαιτέρω εξυπηρέτησης των Κεφαλλήνων και Θιακών αγροτών και κτηνοτρόφων οι οποίοι έχουν προβεί σε Πώληση Aγροτικών Προϊόντων κατά το 2011, θα προβεί στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών επιστροφής Φ.Π.Α. και στη σύνταξη του φακέλου βάση του Άρθρου 41 του Ν. 2859/2000. 


Ως εκ τούτου, κάθε αγρότης-κτηνοτρόφος ο οποίος κατέχει Τιμολόγια
Πώλησης Αγροτικών Προϊόντων έτους 2011 και επιθυμεί να διεκπεραιώσει την διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α., να προσέλθει στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Αργοστόλι προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά :
Φωτοτυπία Ταυτότητας
Τιμολόγια Πώλησης 2011 (το στέλεχος που αφορά μόνο τον παραγωγό)
Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού 2011
Αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας 2011(θα το αποδώσει η Ε.Α.Σ.)


Η παραπάνω διαδικασία παρέχεται από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών  δωρεάν προς τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους παραγωγούς οι οποίοι ασκούν προσωπικά ή με τα μέλη της οικογένειάς τους ή μισθωτούς ή εργάτες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους (γεωργία, εκτροφή ζώων, αλιεία, κλπ) και αγροτικές υπηρεσίες προς τρίτους με την προϋπόθεση ότι δεν τηρούν βιβλία εσόδων/εξόδων.


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με το Λογιστήριο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (κ. Αντωνέλου τηλ. 26710–22927).
Για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης
Σ. Γ. Αλυσανδράτος
Αντιπρόεδρος  Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου