Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Γ. Σταματάτος: Καταπάτηση της Παλαιοχριστιανικής στο Φισκάρδο. Εφημερίδα των Κεφαλλήνων.Αίτησις Γερασίμου Ι. Σταματάτου
Προς Αξιότιμον κύριον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Θεμα: «Θρασυτάτη και ιερόσυλος καταπάτησις Μνημείου 6ου αιώνος παλαιοχριστιανικής εκκλησίας Φισκάρδου, λόγω αδιαφορίας αρμοδίων, εξ’ αγνοίας των ενδεχομένως,συνεπεία  της μοναδικότητός του εις ολόκληρον την Επτάνησον. Hδη όμως περιελθόντος του θέματος εις την μοναδικήν ευθύνην της Δικαιοσύνης, διερωτάται ο υποφαινόμενος «Υπνοί Αύτη, από της 9 Μαίου 2009, αφ’ ης κατηγγέλθησαν τα εγκλήματα, ενδεχομένως δε καθεύδουσα ή αδιαφορούσα, λόγω της πελατειακής συγκροτήσεως του Κράτους, εις την δεινοπαθούσαν χώραν μας»;
Κύριε Εισαγγελεύ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου