Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αύριο.


Κατεπείγουσα η 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, 25 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00.  Τα θέματα που είναι στη ημερήσια διάταξη  είναι τα παρακάτω: 

Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΠΥΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 4 και αρ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60/23-1-
2012 του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, στη Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών».
ΕΙΣ : κ. Σοφία Γαρμπή - Επιστημονική Συνεργάτης  Δήμαρχου

Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 4 και αρ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60/23-1-2012 του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, στη Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών».
ΕΙΣ : κ. Σοφία Γαρμπή - Επιστημονική Συνεργάτης  Δήμαρχου

Έγκριση του σχεδίου Μνημονίου/Συμφωνίας Συνεργασίας, μεταξύ του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Μαντζαβινάτων – Βουνίου «Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ» και Δήμου Κεφαλλονιάς, για το Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του.
ΕΙΣ: κ. Σοφία Γαρμπή  - Επιστημονική Συνεργάτης  Δήμαρχου

Έγκριση υποβολής πρότασης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου Δήμου Κεφαλλονιάς»
ΕΙΣ:  ΤΥΔΚ  κ. Ιωάννης Μπάρκας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου