Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Παραχώρηση στο Δήμο Κεφαλονιάς του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Σκάλας.

                                                      
            Mε Υπουργική Απόφαση, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Πέτρος Αλιβιζάτος παραχωρεί στο Δήμο Κεφαλονιάς για 33 χρόνια έναντι ανταλλάγματος τη χρήση και εκμετάλλευση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Σκάλα Κεφαλονιάς,  δυναμικότητας 90 θέσεων ελλιμενισμού, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση χωροθέτησης.

            Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της Υπουργικής Απόφασης αυτής, είναι η υπογραφή σύμβασης μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης.

             Η παράλειψη σύναψης της σύμβασης εντός του εξαμήνου, για οιονδήποτε λόγο, συνεπάγεται αναπομπή του θέματος στις αρμόδιες υπηρεσίες με το ερώτημα της άρσης της εν λόγω χωροθέτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου