Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου Υ.Α. «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης»

Στη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση περιγράφονται ο αριθμός των ελέγχων που απαιτούνται για κάθε κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, το είδος και το αντικείμενο του ελέγχου ανά
στάδιο και κατηγορία, ο τρόπος ορισμού του ελεγκτή δόμησης, καθώς και η διαδικασία ελέγχου που πρέπει να ακολουθηθεί.

Η Υπουργική Απόφαση είναι κομβική στην εισαγωγή ελέγχου ως προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε οικοδομής. Η τήρηση κοινών κανόνων ελέγχου συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή οποιουδήποτε είδους αυθαιρεσιών κατά τη δόμηση και συνεπώς, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, αλλά και του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος.

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ
http://www.opengov.gr/minenv/?p=3494
μέχρι τη 3η Φεβρουαρίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου