Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Δημόσια διαβούλευση επί της «Λευκής Βίβλου για τη Διακυβέρνηση»


Η υπο διαβούλευση «Λευκή Βίβλος για τη Διακυβέρνηση» αποτελεί ένα κείμενο αρχών και προτάσεων για τον τρόπο μετάβασης σε ένα κράτος επιτελικό, το οποίο δρα συντονισμένα και αποτελεσματικά.

Είναι αυτονόητο ότι το κείμενο και οι προτάσεις της Λευκής Βίβλου δεν αποτελούν οριστικές θέσεις. Αντιθέτως, αποτελούν στο σύνολό τους προτάσεις διαβούλευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό τους προκειμένου να μπορέσουμε, για πρώτη φορά,
να προχωρήσουμε συντεταγμένα στη δρομολόγηση των μεταρρυθμίσεων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του κράτους.

Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας μας και για το λόγο αυτό σας καλώ να καταθέσετε τις απόψεις σας, ώστε να συμβάλλετε ενεργά στη μεταρρύθμιση του κράτους.

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ
http://www.opengov.gr/minreform/?p=178
μέχρι τη 27η Ιανουαρίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου