Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Κυριακάτικα θα γίνει η 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Την Κυριακή 22 Ιουλίου 2011 και ώρα 18:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλονιάς στην Αίθουσα «Αντίοχου Ευαγγελάτου» του Δημοτικού θεάτρου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».  

Αλήθεια γιατί αποφασίσθηκε να γίνει Κυριακή;   Τέλος πάντων...


Ευελπιστούμε ότι, αυτή τη φορά θα φθάσουν επιτέλους στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δεν θα αναλωθούν με φωνές και κόντρες, που είναι επιζήμιες για την τύχη της Κεφαλονιάς.   

Πολύ φοβούμαστε όμως ότι, «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου» που εισηγείται ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Ν. Ανουσάκης, (Ίδη υπάρχουν αντιδράσεις)  θα ανάψει μεγάλες φωτιές, και δεν βλέπουμε με ποιο τρόπο θα σβήσουν.  Αν και θα χρειαζόταν  αυτό το θέμα να συζητηθεί μόνο του,  γιατί θα πάρει πολύ χρόνο.  Εντούτοις ελπίζουμε να πρυτανεύσει η λογική και η σύνεση, απ’ όλες τις πλευρές ώστε να καταλήξουν κάπου, γιατί δεν είναι δυνατό τόσους μήνες το Δημοτικό Συμβούλιο να στερείται κανονισμό λειτουργίας.    

Τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη είναι τα παρακάτω:

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΔΣ κ. Ν. Ανουσάκης
 
 Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής ποιότητας ζωής .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου
 
 Εγκριση Κανονισμού λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός
 
Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κεφαλλονιάς και ψήφιση κανονισμού λειτουργίας της.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος
 
Αποδοχή έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου  «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ –  ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ»
ΕΙΣ: Γρ. Προγραμματισμού
 
Έγκριση επικαιροποιημένης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς με την ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ –  ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ»
ΕΙΣ: Γρ. Προγραμματισμού
 
Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης «Αποχέτευση Πόρου Δ. Κεφαλλονιάς και διάθεσης πίστωσης» .
ΕΙΣ: Γρ. Προγραμματισμού
 
 
Τροποποίηση σύμβασης παραχώρησης διαχείρισης ακινήτων του πρώην Δήμου Ερίσου για την αξιοποίηση τους με την μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).
ΕΙΣ:  ΤΥΔΚ
 
Προσωρινή Διακοπή εργασιών του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
 
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση περιοχής Λυκιαρδοπουλάτων & άλλες παρεμβάσεις».
ΕΙΣ:  ΤΥΔΚ
 
Συγκρότηση   Επιτροπών   του Π.Δ. 28/80
ΕΙΣ: Γρ. προγραμματισμού
 
Αξιοποίηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Φισκάρδου
ΕΙΣ : Α/Δ  Δ. Πυλαρινός
 
Πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Κεφαλλονιάς & Ιθάκης, με σχέση έμμισθης εντολής, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
ΕΙΣ:Α/Δ κ. Σάββας Σαββαόγλου
 
Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. έτους 2011
ΕΙΣ: Α/Δ  Δ. Πυλαρινός
 
Άνοιγμα νέου λογαριασμού Τραπέζης αποκλειστικά για την μισθοδοσία προσωπικού.
ΕΙΣ: Α/Δ  Δ. Πυλαρινός
 
Έγκριση της αρ. 12/2011 απόφασης Επιτροπής Ποιότητα Ζωής .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου
 
Έκδοση πρωτοκόλλων Διοικητικής αποβολής .
ΕΙΣ: Νομική Υπηρεσία Δήμου κ. Ν. Χριστοφοράτου
 
Έγκριση απολογισμών σχολικών Επιτροπών.
ΕΙΣ:  Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου
 
Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή  Ποιότητας ζωής .
ΕΙΣ: Α/Δ Σ. Σαββαόγλου
  
Απόφαση για μίσθωση  ακινήτου για στάθμευση οχημάτων στο λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης.
ΕΙΣ: Α/Δ  Δ. Πυλαρινός
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου