Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλονιάς.


Συνεδριάζει τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλονιάς,προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΔΣ κ. Ν. Ανουσάκης


2.      Εγκριση Κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής ποιότητας ζωής .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου
 
3.      Εγκριση Κανονισμού λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός
 
 
4.      Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κεφαλλονιάς και ψηφιση κανονισμού λειτουργίας της
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος
 
 
5.      Αποδοχή έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου  «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ –  ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ»
ΕΙΣ: Γρ. Προγραμματισμού
 
6.      Έγκριση επικαιροποιημένης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς με την ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ –  ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ»
ΕΙΣ: Γρ. Προγραμματισμού
 
 
7.      Τροποποίηση σύμβασης παραχώρησης διαχείρισης ακινήτων του πρώην Δήμου Ερίσου για την αξιοποίηση τους με την μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).
ΕΙΣ:  ΤΥΔΚ
 
8.      Τροποποίηση ως προς τη χρήση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο Αργοστόλι για την πρόβλεψη χωροθέτησης χώρων στάθμευσης (υπέργειων, επίγειων, υπόγειων) και συνολική πρόταση ΥΠΕΚΑ.
 ΕΙΣ:  ΤΥΔΚ
 
9.      Προσωρινή Διακοπή εργασιών του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
 
10.  Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση περιοχής Λυκιαρδοπουλάτων & άλλες παρεμβάσεις».
ΕΙΣ:  ΤΥΔΚ
 
11.  Συγκρότηση   Επιτροπών   του Π.Δ. 28/80
ΕΙΣ: Γρ. προγραμματισμού
 
12.  Αξιοποίηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Φισκάρδου
ΕΙΣ : Α/Δ  Δ. Πυλαρινός
 
 
13.  Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. έτους 2011
ΕΙΣ: Α/Δ  Δ. Πυλαρινός
 
  14.  Ανοιγμα νέου λογαριασμού Τραπέζης αποκλειστικά για την μισθοδοσία προσωπικού.
ΕΙΣ: Α/Δ Δ. Πυλαρινός
   
15.  Έγκριση της αρ. 12/2011 απόφασης Επιτροπής Ποιότητα Ζωής .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου
 
  16.  Εκδοση πρωτοκόλλων Διοικητικής αποβολής  
ΕΙΣ: Νομική Υπηρεσία Δήμου κ. Ν. Χριστοφοράτου
 
17.  Εγκριση απολογισμών σχολικών Επιτροπων
ΕΙΣ:  Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου
 
18.  Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή  Ποιότητας ζωής
ΕΙΣ: Α/Δ Σ. Σαββαόγλου
  
19.  Απόφαση για απ΄ευθείας ανάθεση μίσθωσης  ακινήτου στη θέση Υπαπαντή Πεσσάδας για τοποθέτηση κινητής καντίνας .
ΕΙΣ: Α/Δ Δ. Πυλαρινός
   
20.  Απόφαση για μίσθωση  ακινήτου για στάθμευση οχημάτων στο λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης
ΕΙΣ: Α/Δ Δ. Πυλαρινός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου