Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Καλεί φορείς σε κοινό αγώνα για την κατάργηση της ΚΥΑ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                        
ΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 14.12.2011

Η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή, σε εφαρμογή της από 23.11.2011 Απόφασης της Γενικής της Συνέλευσης, απέστειλε επιστολές προς τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και προς τους φορείς που μετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (Ένωση Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, Τεχνικό,  Γεωτεχνικό, Οικονομικό και Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ,  ΠΑΣΕΓΕΣ, Πανελλήνιοι Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων, Πολεοδόμων και Περιφερειολόγων, ΣΕΒ, Επιστημονική Εταιρείας Δικαίου Πολεοδομίας & Χωροταξίας, Κεντρική Ένωση Δήμων, Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, Αρκτούρο, Αρχέλων, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, MΟm-Εταιρία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, Greenpeace και WWF Ελλάς), καλώντας τους σε κοινό αγώνα για την κατάργηση της ΚΥΑ του «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών».

Η Επιτροπή καλεί και δημοσίως όλους τους ανωτέρω φορείς να συνυπογράψουν το αίτημά της για απόσυρση της ΚΥΑ και να συμμετέχουν στην υποβολή των απαιτούμενων αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής ενώπιον όλων των αρμοδίων δικαστηρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου