Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε εμπορικά πλοία

Η συνεχώς κλιμακούμενη, τα τελευταία χρόνια, εκδήλωση πειρατικών επιθέσεων σε θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο που απειλεί την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των φορτίων τους.
Η Ελλάδα, ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και χώρα με μεγάλο αριθμό ναυτικών, αντιμετωπίζει την κλιμάκωση του απαράδεκτου
σύγχρονου φαινομένου της πειρατείας με το σύνολο των διατιθέμενων θεσμικών, νομικών και μέσων, συμμετέχοντας και επιχειρησιακά σε αντίστοιχες διεθνείς δράσεις.

Ωστόσο, η ένταση της πειρατείας σε συνδυασμό με την αποκόμιση των αναγκαίων συμπερασμάτων από τη μέχρι σήμερα αντιμετώπιση των πειρατικών επιθέσεων, καταδεικνύει την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων για την οφειλόμενη, εκ μέρους της Πολιτείας, προστασία ναυτικών και ελληνικών πλοίων. 

Η παροχή άδειας για την επιβίβαση ενόπλων ιδιωτών φρουρών στα ελληνικά εμπορικά πλοία που διαπλέουν θαλάσσιες περιοχές υψηλού κινδύνου για πειρατική επίθεση, εντάσσεται στα μέτρα της προστασίας των ναυτικών έναντι αυτού του απαράδεκτου σύγχρονου φαινομένου.

Το σχέδιο νόμου, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη διαμορφώθηκε μετά από συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διατάξεων
σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών ένοπλων ιδιωτών φρουρών στα ελληνικά πλοία, τη μεταφοράς και χρήση οπλισμού, τα δικαιώματα των ναυτικών και μέτρα ασφάλειας για την περίπτωση που αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται και σε πλοία υπό ξένη σημαία που διαπλέουν ή βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας.
Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ
http://www.opengov.gr/yptp/?p=652
μέχρι την Ιανουαρίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου