Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου που αφορά στον τουρισμό υπαίθρου, τους τουριστικούς λιμένες της χώρας και την αδειοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων

Ο Ελληνικός Τουρισμός, έχει αποδείξει ότι αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας και σταθερή πηγή θέσεων εργασίας. Σκοπός του ΥΠ.ΠΟ.Τ είναι να καταστεί, ο δυναμικός αυτός τομέας, όχημα για την έξοδο από την κρίση, επαναπροσδιορίζοντας κοινωνικές αξίες και επιχειρηματικές πρακτικές.

Στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη της τοπικής παραγωγής, μέσα από ένα νέο, μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που σέβεται και αναδεικνύει το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της χώρας μας.
Στο πλαίσιο αυτό οι προωθούμενες ρυθμίσεις εστιάζουν σε 3 επιμέρους ζητήματα:
  • Την ανάπτυξη, οργάνωση και προώθηση δράσεων «Τουρισμού Υπαίθρου»
  • Τη δημιουργία νέων και αξιοποίηση υφιστάμενων τουριστικών λιμένων
  • Την απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων
Τίθεται λοιπόν σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου, και καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του τουρισμού αλλά κάθε ενδιαφερόμενος, να υποβάλουν τα σχόλια και τις συγκεκριμένες προτάσεις τους στα ζητήματα που επιχειρείται να ρυθμιστούν.
 
Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ
http://www.opengov.gr/yppol/?p=503
μέχρι τη 12η Ιανουαρίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου