Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΑΡΑ - ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ η επίλυση του ζωτικού αυτού θέματος για τον τουρισμό του Αργοστολίου;

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κύριοι Υπουργοί,
Η περιοχή Λάσση της δημοτικής ενότητας Αργοστολίου στο Δήμο Κεφαλονιάς, είναι η τουριστική περιοχή του Αργοστολίου και γειτνιάζει με αυτό. Πρόκειται για  μια περιοχή με εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και παραλίες, που αποτελεί έναν από τους ιδιαίτερους φυσικούς πόρους της Κεφαλονιάς. Είναι μια από τις τουριστικότερες περιοχές του νησιού της Κεφαλονιάς και απoτέλεσε  κύριο μοχλό της τουριστικής ανάπτυξής του. Ήταν και είναι πηγή οικονομικών πόρων για το Αργοστόλι καθώς και πολύτιμο επαγγελματικό και εργασιακό πεδίο για την κοινωνία.
Το αρχικό θεσμικό πλαίσιο της περιοχής ήταν το ΠΔ για την ΖΟΕ (ΦΕΚ 2Δ/20-1-86) Η εξέλιξη στην περιοχή προσδιορίστηκε καθοριστικά και αρνητικά από την τροποποίηση του ΠΔ για την ΖΟΕ (ΦΕΚ 629Δ/9-10-89) που τροποποίησε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της. Χωρίσθηκε η περιοχή σε τέσσερα τμήματα Α, Β, Γ και Δ,  όπου στο Δ, στο μεγαλύτερο σε έκταση και με το μεγαλύτερο πλήθος ιδιοκτητών καθιερώνονταν χρήση  «παραθεριστικής κατοικίας με χρήσεις εγκαταστάσεων αναψυχής που δεν οχλούν», στα δε Α, Β και Γ τμήματα, που αποτελούν εμβόλιμους θύλακες στο ενιαίο της περιοχής, επετράπησαν τουριστικές εγκαταστάσεις. Η ισχύς του διατάγματος παγίωσε μια κατάσταση δύο ταχυτήτων στην περιοχή, που γέννησε κοινωνική αντιπαλότητα λόγω των διαφορετικών ωφελημάτων. Η πολεοδόμηση του Δ τμήματος  της παραθεριστικής κατοικίας κρίθηκε αναγκαία για την άρση της αδικίας-ανισορροπίας αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της περιοχής. Ανατέθηκε μια πρώτη μελέτη πολεοδόμησης αμέσως μετά την τροποποίηση του 1989 η οποία οδήγησε σε αδιέξοδο, αφού δεν υπήρξε η αυτονόητη άρση των οικοδομικών αδειών και σταμάτησε το 1993 επειδή ήταν πλέον μη εφαρμόσιμη. Ανατέθηκε δεύτερη πολεοδομική μελέτη το 1995 που βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι σήμερα!!! Η μελέτη ήταν στα προγράμματα του ΥΠΕΧΩΔΕ για την εκπόνηση μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού σε 127 περιοχές της χώρας ( Α΄ και Β΄ κατοικίας οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους, ΒΙΠΕ-ΒΙΟΠΑ κλπ) με πόρους του 2ου ΚΠΣ και του ΕΤΕΡΠΣ. Περιελάμβανε δε κτηματογράφηση, πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής, και η έκταση της περιοχής μελέτης ήταν 780 στρέμματα. Σύμβαση με τα μελετητικά γραφεία έγινε τον Δεκέμβρη 1995 από το ΥΠΕΧΩΔΕ το οποίο επέβλεπε και τις σχετικές μελέτες. Το 2002 μετά από γραφειοκρατικές και δικαστικές εμπλοκές εκδόθηκε ΠΔ πολεοδόμησης για τα 480 περίπου στρέμματα στο ΦΕΚ 642Δ/2002. Εξαιρέθηκαν κατ΄ αρχήν τα υπόλοιπα τα οποία χαρακτηρίστηκαν «εκτός ρύθμισης» γιατί είχαν προβλήματα δασικού χαρακτήρα με το ιδιόμορφο δασικό πρόβλημα της Κεφαλονιάς. Επελέγη ως συνέχιση της διαδικασίας η διευθέτηση των υπολοίπων αυτών τμημάτων σε συνεργασία ιδιοκτητών, Δασαρχείου, Υπουργείου Γεωργίας και ΥΠΕΧΩΔΕ ώστε με δεύτερο ΠΔ που θα ακολουθούσε θα εντάσσονταν στο πολεοδομικό σχέδιο και παράλληλα θα εκπονείτο η πράξη εφαρμογής για το ενιαίο της περιοχής. Η διευθέτηση αυτή ουσιαστικά περαιώθηκε  το 2005 αλλά κωλυσιεργούσε η διαβίβαση του φακέλου προς τον Δήμο Αργοστολίου για ανάρτηση των σχετικών σχεδίων και εκδίκαση των όποιων ενστάσεων και εν συνεχεία προώθηση στο ΚΣΧΟΠ για επεξεργασία σύνταξη του νέου ΠΔ που θα προωθούταν στο ΣτΕ για έλεγχο και έκδοση του. Παρά τις διαβεβαιώσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι επίκειται ολοκλήρωση τον 7/2007 η διευθύνουσα υπηρεσία ανακαλύπτει ρέματα στην περιοχή  από τους χάρτες όχι από αυτοψία, θέμα που είχε αντιμετωπίσει και γνωμοδοτήσει αρνητικά το 2004, και δίνει εντολή οριοθέτησης των ρεμάτων. Ο τότε Δήμος Αργοστολίου αναθέτει σχετική μελέτη οριοθέτησης τους που εγκρίθηκε από τον κατά νόμο αρμόδιο ΓΓ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την αριθμ.4528/4528 απόφαση του ΦΕΚ 127/2-4-09. Μετά από συνεχείς παραστάσεις διεβιβάσθησαν τα σχετικά τον 10/2009 έγιναν οι προβλεπόμενες αναρτήσεις των υπό ένταξη τμημάτων υπεβλήθησαν ενστάσεις και το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου τις εκδίκασε με την 250/2009 απόφαση του που ελήφθη στις 7-12-2009. Ο σχετικός φάκελος επεστράφη στο ΥΠΕΧΩΔΕ ( ΥΠΕΚΑ πλέον) για τα περαιτέρω. Όμως μέχρι σήμερα ουδεμία εξέλιξη έχει υπάρξει. Παράλληλα η πράξη εφαρμογής που είχε ανατεθεί έχει σχεδόν ολοκληρωθεί από το 2004, αναμένετο το 2ο ΠΔ για να οριστικοποιηθεί, όμως λόγω οφειλομένων χρημάτων δεν παραδίδεται. Υπάρχει δε τεράστιο πρόβλημα ως προς αυτήν γιατί μετά την παρέλευση τόσων χρόνων οι μελετητές έχουν είτε συνταξιοδοτηθεί είτε αλλάξει επάγγελμα και υφίσταται θέμα με τις συμβάσεις τους.

Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
1.      Γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ η επίλυση του ζωτικού αυτού θέματος για τον τουρισμό του Αργοστολίου;
2.      Σκοπεύετε να ζητήσετε άμεσα από την νέα προϊσταμένη της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ να προωθήσει τις εισηγήσεις για το πολεοδομικό σχέδιο και τα ρέματα στο ΚΣΧΟΠ;
3.      Σκοπεύετε να λάβετε πρόνοια ώστε να εγκριθούν γρήγορα οι εισηγήσεις από το ΚΣΧΟΠ, να προωθηθεί ο φάκελος για την έκδοση Π.Δ/τος (συνυπογράφεται από Υπουργό ΥΠΕΚΑ και Αγροτικής Ανάπτυξης),και να προωθηθεί το σχέδιο ΠΔ στην ΚΕΝΕ (κυβερνητική επιτροπή νομοθετικού ελέγχου) και να διαβιβασθεί στο ΣτΕ; 
 
                                                                            
         -ΟΙ-
ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ        
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου