Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1945 ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣΣαν σήμερα 66 χρόνια πριν, στις 12 Φεβρουαρίου 1945, υπογράφεται η γνωστή συμφωνία της Βάρκιζας, που τερματίζει επίσημα τον εμφύλιο πόλεμο.  Η συμφωνία υπογράφτηκε από τους Ι. Σοφιανόπουλο , Π. Ράλλη και Ι. Μακρόπουλο εκ μέρους της κυβέρνησης Πλαστήρα και από το ΚΚΕ  Γ. Σιάντος, από το ΕΑΜ Δ. Παρτσαλίδης, και από την ΕΛΔ ο Η. Τσιριμώκος.
Η συμφωνία προέβλεπε:
·        Αποκατάσταση των δημοκρατικών ελευθεριών.
·        Παράδοση των όπλων του ΕΛΑΣ.
·        Αμνήστευση των στρατιωτών του ΕΛΑΣ.
·        Συγκρότηση εθνικού στρατού.
·        Διάλυση αντάρτικων οργανώσεων.
·        Διεξαγωγή δημοψηφίσματος, που θα έκρινε την τύχη της μοναρχίας στην Ελλάδα.
·        Δημιουργία καταλλήλων συνθηκών για την διεξαγωγή εκλογών.  
Τα αποτελέσματα της Συμφωνίας της Βάρκιζας ήταν:
  • Μερικές μονάδες του ΕΛΑΣ όπως και ο ηγέτης του Άρης Βελουχιώτης αρνήθηκαν να δεχτούν τη Συμφωνία και κατέφυγαν και πάλι στα βουνά. Το Ε.Α.Μ. τους αποκήρυξε αμέσως.
  • Ο Άρης Βελουχιώτης πληρώνει με τη ζωή του τη συνέχιση της επαναστατικής του δραστηριότητας.
  • Τερματισμός της πρώτης φάσης του εμφύλιου πολέμου.
Έτσι έχει το περιληπτικό πρωτόκολλο που  υπογράφτηκε  στις 4:30 το πρωί:
«Οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ιωάννης Σοφιανόπουλος, υπουργός των Εξωτερικών, Περικλής Ράλλης, υπουργός των Εσωτερικών και Ιωάννης Μακρόπουλος, υπουργός της Γεωργίας, αποτελούντες την υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως εξουσιοδοτημένην Αντιπροσωπείαν και αφ' ετέρου Γεώργιος Σιάντος, γραμματεύς της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτριος Παρτσαλίδης, γραμματεύς της ΚΕ του ΕΑΜ και Ηλίας Τσιριμώκος, γενικός γραμματεύς της ΕΛΔ, αποτελούντες την υπό την ΚΕ του ΕΑΜ εξουσιοδοτημένην Αντιπροσωπείαν δηλούν, ότι επί όλων των κατά την διάσκεψιν συζητηθέντων θεμάτων κατέληξαν εις απόλυτον συμφωνίαν ήτις διατυπουμένη εις αναλυτικόν πρακτικόν θέλει υπογραφή σήμερον και ώραν 14ην".
Μια ώρα αργότερα, στις 5.30' το πρωί η κυβερνητική αντιπροσωπεία έστειλε στον Τύπο την εξής- από κοινού με την αντιπροσωπεία του ΕΑΜ συμφωνηθείσα- ανακοίνωση
«Η πρωτοβουλία της ΑΜ του Αρχιεπισκόπου - Αντιβασιλέως, συγκληθείσα διάσκεψις των αντιπροσώπων της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της αντιπροσωπείας του ΕΑΜ, ετερμάτισεν τας εργασίας της σήμερον και ώρα 4.30' πρωινήν. Εφ' όλων ανεξαιρέτως των συζητηθέντων σημείων επήλθε συμφωνία. Λόγω του προκεχωρημένου της ώρας δεν κατέστη δυνατή η υπογραφή του αναλυτικού πρακτικού, των αντιπροσώπων περιορισθέντων εις την υπογραφήν περιληπτικού πρωτοκόλλου.
Κατά την υπογραφήν παρίσταντο και οι κ.κ. Μακ Μίλαν, μόνιμος υπουργός της Μ. Ανατολής και Λήπερ, πρεσβευτής της Μ. Βρετανίας".
Ωστόσο, η Συμφωνία της Βάρκιζας περιείχε ουσιαστικές αδυναμίες και νομικά κενά, τα οποία σε συνδυασμό με τις βίαιες διαθέσεις δεξιών παρακρατικών ομάδων τελικά οδήγησαν στην ουσιαστική ακύρωσή της. Υπήρχε, χαρακτηριστικά, η πιο κάτω σημαντική παράλειψη: Ενώ με τη συμφωνία της Βάρκιζας παραχωρούνταν αμνηστία στους αντάρτες του ΕΛΑΣ, δε γινόταν πρόνοια για τα ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν στην περίοδο των Δεκεμβριανών. Αυτή η παράλειψη θα έχει μοιραίες επιπτώσεις στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης ξέσπασε η λεγόμενη Λευκή Τρομοκρατία..
ΠΗΓΕΣ: el.wikipedia.org, Σαν Σήμερα, Ιστορικό Ημερολόγιο, Ριζοσπάστης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου