Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Πιστοί στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις προχωρούμε σε διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας


ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 8/2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ.
 
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
 
Η μεγάλη κατάκτηση της ελληνικής κοινωνίας στο χώρο της υγείας, ήταν όταν το ΠΑΣΟΚ με το ν.1397 ίδρυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Η κατοχύρωση του δωρεάν δημόσιου χαρακτήρα της υγείας, ο εξοπλισμός των λειτουργούντων νοσοκομείων, η ανέγερση και η λειτουργία νέων νοσοκομείων, Κέντρων  Υγείας, περιφερειακών ιατρείων, η στελέχωση τους με ιατρικό, παραϊατρικό, διοικητικό και άλλο προσωπικό, έτσι ώστε να παρέχονται στον κάθε πολίτη υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει σύντομα την εμπιστοσύνη όλων μας, παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν και τότε από τα γνωστά διαχρονικά λειτουργούντα οργανωμένα συμφέροντα.
 
Όμως, η κατασπατάληση των πόρων υγείας, αλλά και των υλικών, η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση, ο αναχρονιστικός τρόπος διοίκησης, η διαρροή πόρων προς τον ιδιωτικό τομέα, η υπερσυνταγογράφηση και υπερτιμολόγηση των προμηθειών, η συνειδητή υποβάθμιση   των δημόσιων μονάδων υγείας και η συνεχής αύξηση των ιδιωτικών δαπανών υγείας από τις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, οδήγησαν το σύστημα στη μεγάλη κρίση.
 
 Το πελατειακό σύστημα που εγκαθίδρυσε η Νέα Δημοκρατία στον ευαίσθητο τομέα της υγείας με ρουσφετολογικές μετατάξεις και αποσπάσεις, για να αναπληρώνονται αυτές στη συνέχεια με θέσεις stage, η αποδυνάμωση και η αλλοίωση της πραγματικής αποστολής του επικουρικού γιατρού, οι ανεξέλεγκτες και υπέρογκες οφειλές στις προμηθεύτριες εταιρείες, η ανυπαρξία των μηχανισμών ελέγχου, η έλλειψη συστήματος μηχανοργάνωσης, η καθυστέρηση πληρωμής των νοσηλίων από τα ταμεία, οι σπατάλες για φάρμακα και υλικά συνέτειναν να εκτιναχθεί το χρέος σε πρωτοφανή επίπεδα που έφτασαν τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
 
Τα μέτρα, λοιπόν, που παίρνουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να διορθώσουμε όλα τα προηγούμενα δεν τα επιβάλλει κανένα Μνημόνιο. Είναι συνειδητή επιλογή για τη σωτηρία του συστήματος. Με το ν.3868/2010 λήφθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της σπατάλης, της αδιαφάνειας και της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος με το νοικοκύρεμα, τον εξορθολογισμό και τη μείωση των δαπανών.
Σήμερα, πιστοί στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις προχωρούμε στις διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας, που είναι απαραίτητες και επιβεβλημένες για τη βιωσιμότητα, την αναβάθμιση και τη μετεξέλιξη του σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό με δημόσιο χαρακτήρα σύστημα υγείας, που  παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, πρόληψης, περίθαλψης και φροντίδας σε κάθε πολίτη.
 
Οι βασικές τομές αυτού του νομοσχεδίου είναι:
 
Η αλλαγή στο σύστημα προμηθειών, που πλέον αφορά όλους: Νοσοκομεία, κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που ασκούν δραστηριότητες υγείας. Ορίζονται ως αναθέτουσες αρχές οι υγειονομικές περιφέρειες. Το Πρόγραμμα Προμηθειών Προϊόντων Υπηρεσιών συντάσσεται από τους φορείς, αποστέλλεται στην Υγειονομική Περιφέρεια και από εκεί το περιφερειακό πρόγραμμα υποβάλλεται στη συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών, που καθορίζει το επίπεδο διενέργειας των διαγωνισμών. Τις τιμές παρακολουθεί, καθορίζει και επικαιροποιεί το Παρατηρητήριο Τιμών. Η Επιτροπή Προδιαγραφών καθορίζει τις ενιαίες προδιαγραφές με τις οποίες θα συντάσσονται τα περιφερειακά προγράμματα, οι διακηρύξεις και οι συμβάσεις. Με τις ρυθμίσεις αυτές επιτυγχάνεται διαφάνεια, γίνεται εξοικονόμηση πόρων, χωρίς να βλάπτεται η ποιότητα παροχής υπηρεσιών και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η έγκαιρη αποπληρωμή των προμηθευτών και των φαρμακοποιών.
Η μεγάλη, όμως, τομή είναι η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ενιαίας, δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που ανταποκρίνεται στην ανάγκη των πολιτών για εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι μια ιστορική τομή στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας που αφορά το σύνολο των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων.
 
Στο νέο Οργανισμό εντάσσονται ο Κλάδος Υγείας του ΙΚΑ με τα πολυϊατρεία, οι κλάδοι υγείας του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ, ο ΟΠΑΔ, τα Κέντρα Υγείας και τα Αγροτικά Ιατρεία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πάνω από 30.000 σημεία παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας κοντά σε κάθε πολίτη, κοντά σε κάθε ελληνική οικογένεια. 
Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει τους συμβεβλημένους γιατρούς των ασφαλιστικών ταμείων, τους αγροτικούς γιατρούς με τις μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
Στόχος είναι να τελειώσουν πλέον οι ουρές και να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να επιλέγουν ελεύθερα το γιατρό τους, παντού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας στην πρόληψη, διατήρηση, βελτίωση, αποκατάσταση και προστασία των Ελλήνων εργαζομένων και συνταξιούχων.
 
Το Νομοσχέδιο προχωρεί σε ρυθμίσεις για τις ιδιωτικές κλινικές, καθορίζει τα οικογενειακά επιδόματα σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, ρυθμίζει οργανωτικά θέματα του Υπουργείου, και επιλύει χρονίζοντα προβλήματα στο χώρο της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Ξεκαθαρίζεται ότι το επάγγελμα του φαρμακοποιού ασκούν οι έχοντες τη σχετική άδεια και ότι αυτοί είναι μόνο οι φαρμακοποιοί. Καθορίζεται -και πολύ σωστά- το γεωγραφικό επίπεδο, δήμοι και κοινότητες πριν τον «Καποδίστρια» και πληθυσμιακό όριο των 1.000 κατοίκων ανά μία άδεια φαρμακείου.
 
Αυτό που θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να μελετήσουμε ακόμη περισσότερο είναι η ρύθμιση για τα 200 μέτρα περιμετρικά από τα κέντρα συνταγογραφήσης. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στις μικρές πόλεις, όπου με αυτήν τη διάταξη ουσιαστικά δεν έχει εφαρμογή το πληθυσμιακό όριο των 1.000 κατοίκων, γιατί σχεδόν όλη η πόλη καλύπτεται από τους  κύκλους ακτίνας 200 μέτρων των διαφόρων συνταγογραφικών κέντρων. Έτσι, δημιουργείται ουσιαστικά διπλάσιος αριθμός φαρμακείων με πληθυσμιακό όριο πολλές φορές κάτω των 500 κατοίκων. Για παράδειγμα, αναφέρω ότι στο Αργοστόλι που έχει 10.000, σήμερα λειτουργούν 14 φαρμακεία. Για να μη λέω περισσότερα πράγματα πάνω σ’ αυτό, καταθέτω μία αναφορά του Συλλόγου Φαρμακοποιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
 
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
 
Επιλύεται οριστικά με ρύθμιση που εισάγεται στο νομοσχέδιο το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στα αγροτικά ιατρεία χωρίς γιατρό γιατί οι γραφειοκρατικές  διαδικασίες δεν επέτρεψαν τον άμεσο διορισμό. Η δυνατότητα παράτασης της θητείας του υπηρετούντος αγροτικού γιατρού μέχρι το διορισμό του νέου και η προκήρυξη της θέσης πέντε μήνες πριν τη λήξη της θητείας επιλύει οριστικά το πρόβλημα.
Η αναδιάταξη των ζωνών εφημέρευσης που εισάγεται και η δυνατότητα που δίνεται με κοινή υπουργική απόφαση να ενταχθούν στην Γ’ Ζώνη τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας άγονων νησιωτικών και προβληματικών περιοχών επιλύει σημαντικά προβλήματα, που δημιουργούνται σήμερα σ’ αυτές τις μονάδες υγείας, γιατί αρκετές από αυτές λειτουργούν κλινικές που εφημερεύουν καθημερινά και έχουν μόνο δύο ή ακόμη και ένα ειδικευμένο γιατρό.
Τέλος, στο άρθρο 67 για τη ρύθμιση θεμάτων ιατρικών ειδικοτήτων θα πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο στην παράγραφο 3, όπου αναφέρονται οι  μεταβατικές διατάξεις, η ενιαία τοποθέτηση για τις ειδικότητες ψυχιατρικής, νευρολογίας, παιδοψυχιατρικής και φυσικής ιατρικής, γιατί νομίζω ότι οι παράγραφοι α΄ και β΄ που ακολουθούν αναιρούν την προηγούμενη.
 
Κύριε Υπουργέ,    
 
Γνωρίζω ότι η διαρκής προσπάθεια αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία και η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ενιαίας δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απαιτεί σκληρή δουλειά, γιατί, εκτός από τα μεγάλα συμφέροντα που αντιστρατεύονται αυτήν την προσπάθεια,  είναι και  οι αρρωστημένες   αντιλήψεις και  νοοτροπίες  που αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και που θα πρέπει να καταπολεμηθούν.
Γνωρίζω ότι για όλα αυτά απαιτείται καθημερινή επίπονη προσπάθεια. Κατανοώ τον αγώνα που δίνετε εσείς και το επιτελείο σας, όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Σ’ αυτόν τον αγώνα, σε αυτήν την προσπάθεια έχετε συμπαραστάτες και υποστηρικτές την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Το νομοσχέδιο αυτό τολμά και έχουμε χρέος απέναντι στο γενικότερο συμφέρον να το στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
 
Σας ευχαριστώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου