Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Και το Σάββατο 26/2/2011 συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Κεφαλονιάς.

Και στις 26 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Σάββατο & ώρα 12.00 συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Κεφαλονιάς με τα παρακάτω θέματα προ ημερήσιας διάταξης :
 
* Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Κεφαλλονιάς.
Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Σάββας Σαββαόγλου
 
* Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.
Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Σάββας Σαββαόγλου
 
* Κατάργηση πέντε Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Εισηγητής:  Α/Δήμαρχος Σάββας Σαββαόγλου
 
* Κατάργηση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Λειβαθούς.
Εισηγητής:  Α/Δήμαρχος Σάββας Σαββαόγλου
 
* Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων & Σύσταση νέας Κοινωφελούς επιχείρησης.
Εισηγητής:  Α/Δήμαρχος Σάββας Σαββαόγλου
 
* Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς.
Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Σάββας Σαββαόγλου
 
* Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Κεφαλλονιάς.
Εισηγητής: Δ.Σ Θεόφιλος Μιχαλάτος
 
* Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΚ (Δήμου Κεφαλλονιάς).
Εισηγητής:  Δ.Σ Θεόφιλος Μιχαλάτος
 
* Μεταφορά τομέα αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων από τη Διαδημοτική Επιχείρηση στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
Εισηγητής:  Δ.Σ Άγγελος Γαλάτης
 
* Διατήρηση Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Λειβαθούς (Λειβαθώ FM 105,9).
Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Ευάγγελος Κεκάτος
 
* Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Λειβαθούς (Λειβαθώ FM 105,9).
Εισηγητής:  Α/Δήμαρχος Ευάγγελος Κεκάτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου