Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Ο Δήμαρχος κ. Αλέξ. Παρίσης με γραπτή ανακοίνωσή του δηλώνει: Ήλθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα.


Συνεδρίασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς και ενέκρινε την απογραφή του Δήμου μας.
 
       Κατά την 9ωρη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αναλύθηκαν διεξοδικά τα περιουσιακά στοιχεία και τα χρέη του Δήμου μας, το σύνολο των οικονομικών δεδομένων έτσι όπως καταγράφηκαν μέχρι την 31/12/2010, καθώς και το σύνολο του
προσωπικού που ανέρχεται-όπως ο Δήμαρχος ανέλυσε-σε 575 άτομα, ενώ σε αυτά προστίθενται περίπου 100 εποχιακοί εργαζόμενοι ετησίως ανεβάζοντας τον αριθμό στους 675.
   
       Στην συνεδρίαση αναδείχθηκε το κυρίαρχο θέμα των χρεών του Δήμου Κεφαλλονιάς τα οποία κατανέμονται ως εξής:
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
31/12/2010
1)ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ:                                         25.357.463,04
2)ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΗΜ. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ:                                  3.104.097,19
3)ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 2001-2009:            334.176,83
4)ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ):                                 - 634.840,79
ΣΥΝΟΛΟ:                                                                                    28.160.896,27
5)ΧΡΕΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΣΑΤΑ):                            1.933.957,43
                                                                                                   30.094.853,70
6)ΠΑΛΑΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΣΟΥ:                                             331.053,94
7)ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ:                  78.861,49
8)ΧΡΕΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ):                   64.943,86
                                                                                                    _______________
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:                                                                30.569.712,54
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                                ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 11/4/2011 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ.
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14421
ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-4
 Εξάλλου σύμφωνα με Πίνακα Υποχρεώσεων των Ν.Π.Δ.Δ. και των επιχειρήσεων του Δήμου οι μέχρι σήμερα καταγεγραμμένες υποχρεώσεις των ανωτέρω ανέρχονται στο ποσό των 6.132.182,05 ευρώ, γεγονός που ανεβάζει τα ήδη καταγεγραμμένα χρέη στο αστρονομικό για τον Δήμο μας ποσό των 36.701.894 ευρώ.
       Παράλληλα εκτός των ανωτέρω συζητήθηκε λεπτομερώς το μεγάλο ζήτημα που αφορά στο έργο του Βιολογικού Καθαρισμού της Σκάλας, το οποίο είναι ήδη «μη χρηματοδοτούμενο έργο» μετά από την οριστική απόφαση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) για την απένταξη του έργου από τα προγράμματα χρηματοδότησής του.
 
       Ο Δήμος μας βρίσκεται ήδη μπροστά στο ενδεχόμενο, πρώτον της καταβολής του ποσού του 1.400.000 ευρώ που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του, καθώς και μπροστά στον πιθανό καταλογισμό των 4.400.000 ευρώ που έχουν ήδη δαπανηθεί.
 
       Τα παραπάνω ποσά που αφορούν στο έργο και ο καταλογισμός τους στον Δήμο θα ανεβάσουν τις συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου μας στα 42.000.000 ευρώ περίπου.

         Για την αποφυγή της προαναφερόμενης εξέλιξης του καταλογισμού εναντίον του Δήμου μας του ποσού των 5.800.000 ευρώ υπάρχει μόνον πολιτική λύση που σε αυτήν μπορεί να συμβάλλει μόνον ο βουλευτής του Νομού και η κυβέρνηση, με δεδομένο ότι τόσο ο Δήμαρχος προσωπικά όσο και ο Δήμος Κεφαλλονιάς συνολικά, έχουν κάνει όλες τις απαιτούμενες πολιτικές και νομικές κινήσεις που αφορούν στο όλο θέμα.

    Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς μετά την χθεσινή συνεδρίαση, μετά την καταγραφή και την δημοσιοποίηση της κατάστασης που παρέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή και η παράταξη της «Ισχυρής Κεφαλονιάς», θεωρεί ότι έκλεισε ο κύκλος μιας δύσκολης 3μηνης περιόδου που αφορούσε στην καταγραφή και την μετάβαση στον Καλλικρατικό Δήμο και θεωρεί ότι ήλθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα με τρεις κυρίαρχους στόχους:
    1. Το νοικοκύρεμα του Δήμου μας σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο.
    2. Στην μάχη για την διεκπεραίωση των προβλημάτων της καθημερινότητας και
    3. Την παραγωγή έργου για το νησί μας. Με δεδομένη την δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μας, ο Δήμαρχος ευελπιστεί και αγωνίζεται προκειμένου να ζήσουμε μία παραγωγική και χρήσιμη για τον τόπο 4ετία.
     Ήλθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου