Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου και το Δημοτικό Σχολείο Κεραμειών, εντάχθηκαν στην υλοποίηση των Πράξεων «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στη Δ/νση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης εντάχθηκαν το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου και το Δημοτικό Σχολείο Κεραμειών.

Η ένταξη αυτή είναι ένα αρχικό- μεταβατικό- στάδιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Νέου Σχολείου (Σχολείο 21ου αιώνα) ώστε να εφαρμοστούν σταδιακά οι βασικές αρχές στα υφιστάμενα Δημοτικά Σχολεία είτε με αναμόρφωση και εμπλουτισμό του προγράμματός τους είτε με οριζόντιες παρεμβάσεις σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία, όσον αφορά στην ένταξη όλων των μαθητών.


Κεντρικοί άξονες της διαδικασίας μετάβασης και αντικείμενο των Πράξεων είναι:


1)
Η αξιοποίηση του πολιτισμού στην εκπαίδευση, όχι μόνο εξοικειώνοντας τα παιδιά με τις τέχνες αλλά και χρησιμοποιώντας τις τέχνες ως διδακτικό εργαλείο:

α)
με ανάπτυξη της θεατρικής παιδείας και αξιοποίηση του θεατρικού παιχνιδιού,
β) με διδασκαλία της μουσικής για την ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών αλλά και για την καλύτερη γνώση της μουσικής στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος και
γ) με ανάδειξη της δυναμικής των εικαστικών για την καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών αλλά και για τη γνωστική διαδικασία.


Για την εφαρμογή και λειτουργία του προγράμματος Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσικής, Θεατρική Αγωγή) και για την οργάνωση πολιτιστικών ομίλων δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2010-2011 πραγματοποιήθηκε ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και ιδιαίτερα στα Δημοτικά Σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.


Ειδικότερα, έχουν προσληφθεί συνολικά 1.962 εκπαιδευτικοί και συγκεκριμένα, 572 εκπαιδευτικοί Καλλιτεχνικών, 755 Εκπαιδευτικοί Μουσικής, 593 εκπαιδευτικοί Θεατρικών Σπουδών και 42 εκπαιδευτικοί Δραματικής Τέχνης για το σχολικό έτος 2010-2011.


2)
Η ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής ιδιαιτερότητας (ιδίως των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – ΕΚΟ) με τη χρήση ειδικής διδακτικής υποστήριξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη μαθητών που είναι αλλοδαποί, μετανάστες ή ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες( ρομά , μουσουλμανόπαιδες).

Για την υποστήριξη της ένταξης μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες- ΕΚΟ προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων Δημοτικών Σχολείων εμφανίζουν πληθυσμούς μαθητών με τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων για την εκμάθηση της Ελληνικής αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα για το σχολικό έτος 2010 – 2011.Η Δ/ΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου