Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Επιστόλη Αντιπεριφερειάρχη κ. Σωτήρη Κουρή, για το θέμα των ακριβών καυσίμων στο νησί μας.

           Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς κ. Σωτήρης Κουρής, με την οποία προτρέπει να διενεργούνται έλεγχοι και παρεμβάσεις στις εταιρείες πετρελαιοειδών, προκειμένου να συγκρατούνται οι καθημερινά αυξανόμενες τιμές χονδρικής πώλησης.
         
           Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Τιμές Καυσίμων Ν. Κεφαλληνίας και Ιθάκης
 Σχετ. έγγραφό μας ΑΠ ΟΙΚ.81/7-2-11 προς Δνση Παρατηρητηρίου Τιμών με θέμα « Αίτημα διαχωρισμού τιμών αμόλυβδης βενζίνης»
 
Με δεδομένη την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 82 της Α.Δ. 7/2009, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει) σχετικά με τη διαρκή ενημέρωση του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, στον ιστότοπο www.fuelprices.gr, καθώς και την σχετική Υπουργική Απόφαση με αρίθμ. Α3-1814/18-6-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 975/30-06-2010) με την οποία ρυθμίζονται θέματα επιβολής και ύψους προστίμων στους παραβάτες - πρατηριούχους, ύψους από 1.000,00-10.000,00 ευρω, και τις επιπλέον ποινικές κυρώσεις όπως αυτές προβλέπονται από τον ισχύον Αγορανομικό Κώδικα, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
 
Επαναλαμβάνουμε το αίτημα διαχωρισμού τιμών αμόλυβδης 95 οκτανίων από τις τιμές της ενισχυμένης αμόλυβδης βενζίνης V-POWER που παρέχει  η εταιρεία πετρελαιοειδών SHELL προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες από τα Μ.Μ.Ε. και από τους καταναλωτές. Ενδεικτικό παράδειγμα με  τις συνακόλουθες λανθασμένες εντυπώσεις αποτελούν οι  εξής τιμές του Νομού μας:
 
Ημερομηνία τιμοληψίας  12/4/2011
Min. λιαν. τιμή                     A 95   1,777    V- POWER     1,799
Max. λιαν. τιμή                    A 95   1,870    V- POWER      1,910
Μέσος όρος με ΦΠΑ         A 95   1,824    V- POWER      1,864
Μέσος όρος χωρίς ΦΠΑ  A 95   1,483     V- POWER      1,516

Επειδή ο Νομός μας έχει στοχοποιηθεί «ως ακριβός» ως προς τις τιμές καυσίμων και ειδικά της αμόλυβδης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι της αρμόδιας Υπηρεσίας μας στους πρατηριούχους του Νομού μας έχουν καταλήξει σε ένα εύρος μικτού κέρδους από 2,95% έως και 9,50%, ενώ παράλληλα οι επαγγελματίες του κλάδου αυτού δηλώνουν ότι ήδη ασφυκτιούν με τις υψηλές τιμές ανά λίτρο που προμηθεύονται καύσιμα από τις εταιρείες , είτε έχουν σύμβαση με αυτές είτε προμηθεύονται ως ανεξάρτητα πρατήρια,  παρακαλούμε και από πλευράς σας να διενεργήσετε ελέγχους και σχετικές παρεμβάσεις στις εταιρείες πετρελαιοειδών προκειμένου να συγκρατηθούν οι καθημερινά αυξανόμενες χονδρικές τιμές πώλησης. Χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε ότι το χρονικό διάστημα από 6/4/2011 έως και 13/4/2011 οι χονδρικές τιμές πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης στην Κεφαλλονιά διακυμάνθηκαν από 1,65€ έως και 1,80€ με ΦΠΑ!!!
            Ενόψει των εορτών του Πάσχα, και της επικείμενης τουριστικής σεζόν , και προκειμένου να προστατευθεί και το εισόδημα του νησιωτικού πληθυσμού, παρακαλούμε για τις παρεμβάσεις σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου