Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

519.500 ευρώ για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

Στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, θα ενταχθούν οι μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά ιατρεία).

Προκειμένου τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά  ιατρεία, διαθέτουν την απαραίτητη πληροφορική υποδομή και πρόσβαση στο διαδίκτυο, για την
παραγωγική λειτουργία του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,  το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επιχορηγεί  τα νοσοκομεία για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

Το ποσό της επιχορήγησης  ανέρχεται σε 519.500 ευρώ για όλες της Υ.Π.Ε.  Το Γ.Ν. Κεφαλληνίας που υπάγεται στην 6η Υ.Π.Ε.  παίρνει επιχορήγηση 5.500 ευρώ για την αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου