Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Απομαγνητοφωνημένη η εναρκτήρια ομιλία του Δημάρχου κ. Παρίση στο 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


          Να ενημερώσω μέχρι τα στοιχεία τα οποία είχα μέχρι την Τετάρτη το βράδυ που έδωσα τη συνέντευξη τύπου.  Όλα αυτά που είπα θα τα επαναλάβω  και τώρα. Εκ παραδρομής έγινε ένα λάθος ως προς τη μελέτη αποχέτευσης Αγίας Ευφημίας  ως προς το καταβληθέν ποσόν αλλά το σύνολο του ποσού της αμοιβής της μελέτης την είναι το ίδιο στις εξακόσιες χιλιάδες.  Επροχθές είπα ότι τα χρέη είναι «τριάντα εκατομμύρια μηδέν ενενήντα τέσσαρες χιλιάδες» ευρώ..  Κάθε μέρα έρχονται και καινούρια.  Σήμερα τα
χρέη των ΟΤΑ είναι  «τριάντα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες δώδεκα και πενήντα τέσσερα»… Των δήμων παράλληλα έχουμε τα Νομικά πρόσωπα τα οποία….. οφείλουν «έξι εκατομμύρια» μέχρι σήμερα δεν είναι το εκατό τοις εκατό « έξι εκατομμύρια εκατό τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο» ευρώ.
          Πως αναλύονται αυτά:
          Παιδικοί σταθμοί Αργοστολίου  31.361, ΚΑΠΗ  Αργοστολίου 25.718, Κοινοτική Βιβλιοθήκη Φάρσων μηδέν,  Ναυτικό  Μουσείο Ιονίου μηδέν, ΔΕΚΑΑ 58.670, ΔΕΚΕΠΑΨ 185.980, ΑΟΔΑ 104.939, ΚΙΔΕ 209.829,87, ΑΟΤ 19.212,22, Δημοτική Βιβλιοθήκη Λειβαθούς 90,44, Ωδείο Λειβαθούς  392,70, Φιλαρμονική Λειβαθούς 575.463, Ραδιόφωνο (μάλλον Λειβαθούς) 23.288, ΚΑΠΗ Λειβαθούς 5.329, ΔΑΟ 45.595, ΚΑΠΗ Ελειού-Πρόννων μηδέν, ΔΗΚΕ Πρόννων 20.202, ΚΑΠΗ Πυλάρου 9.225,10, Ζησημάτειος  Βιβλιοθήκη Πυλαρέων 1.733,28, ΔΕΤΑ Πυλάρου 471.726,21, ΔΗΚΕΠ Ερίσου 107.859,88, Παιδικός Σταθμός Σάμης 9.844,27, ΚΕΤΑΠ Σάμης 437.754,95, ΔΕΥΑ Σάμης 1.871.637, ΔΕΥΑ Λειβαθούς 206.586, ΔΕΥΑ Αργοστολίου 489.659, Διαδημοτική 1.220.079,95.  Χωρίς τα …το τελευταίο πρόστιμο που ήλθε προχθές γύρω στις «ογδόντα επτά χιλιάδες» για τις περιοδικές που δεν είχαν κατεβεί ποτέ.  Αυτά όλα είναι «έξι εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο» παρακαλώ τον κύριο Κονταρίνη να δώσει σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους ένα αντίγραφο να το έχουν στα χέρια τους…να το αναλύσουν.
         Κυρίες και κύριοι
         Κάθε μέρα βγαίνουνε και καινούρια στοιχεία.  Απ’ την ανάλυση του λογαριασμού σκεφτείτε ότι ο δήμος Παλλικής δεκατρείς μήνες δεν είχανε πληρώσει τα ασφάλιστρα των εργαζομένων. Κρατάγανε τα ασφάλιστρα των εργαζομένων για να πληρώνονται διάφορες προμήθειες και διάφορα έργα.  Επειδή είναι εύκολο να λέμε λόγια θα πρέπει όπως σας έκανε ανάλυση ο κύριος Παπαδομήχελάκης (Μάλλον Πατερομιχελάκης ο ορκωτός λογιστής) ότι έχει φθάσει σε ασφυκτική κατάσταση η διαχείριση του Δήμου.  Σκεφτείτε ότι απ’ εδώ και πέρα θέλει συνεργασία συναίνεση όλοι να βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη Κεφαλονιά.
           Ίσως σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε να πούμε πολλά απόψε.  Ένα σας λέω ότι προχθές στο … στη συνέντευξη τύπου που έδωσα έβαλα κάτω μετά την ενημέρωση που έκανα «τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες» που αφορούν την αποχέτευση και το βιολογικό της Σκάλας.  Αυτό το ποσό το οποίο είναι στον αέρα το έργο διότι θα μάθετε τώρα ορισμένα πράγματα για το έργο αυτό το οποίο δεν ήθελα να βγουν στη δημοσιότητα,  είπε ο φίλος μου ο Μάκης ο Μεταξάς ότι δεν τήρησα τη συμφωνία.  Εγώ έχω μάθει να τηρώ τις συμφωνίες.  Αλλά λάσπη στο πρόσωπο του Παρίση δεν θα κολλήσει κανείς.  Όποιος  διανοηθεί να κολλήσει λάσπη στο πρόσωπό μου πρέπει να έχει πολύ ύψος και δεν το έχει κανένας.  Το μόνο πράγμα που δεν θα δεχθώ να μου κολλήσει λάσπη κανείς.  Επειδή είναι ο κ. Μπάρκας εδώ απόψε και πρέπει να σας κάνει ενημέρωση γιατί είναι ένα έργο πνοής για την, για την  περιοχή του δήμου Ελειού – Πρόννων και ιδιαιτέρως για τη Σκάλα σας πληροφορώ ότι επήγαμε στο  Υπουργείο Οικονομικών στην ΕΔΕΛ εγώ, ο Βουλευτής, ο κ. Μεταξάς και ο κ. Μπάρκας.  Η κατάσταση που αντιμετωπίσαμε ήτανε άσχημη.  Ο πρόεδρος, ο οποίος πρόκειται για ένα αξιόλογο άτομο απ’ ότι είδα, έμεινε άφωνος όταν μας είπε ότι αν ήμουνα εφτά μήνες πρόεδρος και όχι δύο θα σας έφερνα με το ζόρι.  Όταν ήλθε η ΕΔΕΛ και τριμελής επιτροπή ελέγχου ο κ. Ζαπάντης ο Δήμαρχος Ελειού – Πρόννων δεν θεώρησε σκόπιμο παρά σκέφτηκε πως θα απαξιώσει  αυτή την επίσκεψη να πάει να συναντήσει την τριμελή επιτροπή της ΕΔΕΛ.  Περιφερότανε πάνω – κάτω μόνο που του λέγανε ποιός είναι ο δήμαρχος.  Εγώ σαν Δήμαρχος Κεφαλονιάς εδώ είναι ο κ. Μπάρκας θα … σας ενημερώσει πιο κάτω για τα τεχνικά κομμάτια του έργου,  έβαλα το καλύτερο Δικηγορικό Γραφείο τον κ Μπρέγιαννο στην Αθήνα με τι τρόπο  να καλύψουμε και να μπορέσουμε να γλυτώσουμε το έργο.  Διότι σκοπός όλων είναι να γλυτώσουμε το έργο.  Όμως πρέπει ξέρετε από πού ξεκίνησε το έργο.  Το έργο δεν υπήρχε διαχείριση.  Είπαμε στην ΕΔΕΛ, ίσως Μεταξά, του λέω, Μάκη αν ήσουνα δήμαρχος να μην είχε φτάσει το έργο εδώ που έφτασε.  Το έργο θα είχε τελειώσει από το 2009.  Δυστυχώς οι παρατάσεις του έργου οφείλετο σε μια δήλωση που έδωσε ο κ. Ζαπάντης η οποία παρακαλώ να την μοιράσει σε όλους τους Δημοτικούς συμβούλους, η οποία αυτή η δήλωση έλεγε ότι οι χώροι των αντλιοστασίων είναι ιδιοκτησίας του Δήμου η οποία δεν υπήρχε.  Υπήρχαν πρόσωπα και ιδιοκτησίες οι οποίες αγωνίστηκε ο κατασκευαστής του έργου για να μπορέσει να βοηθήσει αλλά πάντα με την άρνηση του Δήμου.  Ο κ. Δήμαρχος με το Στυλιανό Ζαπάντη τον αδελφό του στο Α3.  Έφτασαν σε σημείο να πάνε αυτόφωρα, καταγγελίες, μηνύσεις διότι αυτό απ’ ότι πληροφορήθηκα ήταν της Μονής Σισσίων.  Έγινε μήνυση στον κατασκευαστή πήρε διαστάσεις και πήγανε και καταγγελίες  στο Υπουργείο Οικονομικών.  Από κει και πέρα εγώ δεν είμαι σε θέση να κρίνω την τύχη εγώ πρέπει να αγωνιστώ για την τύχη του έργου.  Όπως είπα και στο Μεταξά, όπως είπα και στο Βουλευτή ζητήσαμε να βρούμε τον Υπουργό να δώσουμε πολιτική λύση.  Εδώ σκοπός είναι ότι σήμερα λείπει το «ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες» για να τελειώσει το έργο.  Αν δεν τελειώσει το  έργο αυτό το έργο θα γίνει καταλογισμός των χρημάτων παρ’ όλο που έχουμε άλλο κωδικό στο Πόρο θα παρασύρει ως υποέργο και τον Πόρο κι η καταστροφή θα είναι μεγάλη.  Και όχι μόνο η καταστροφή μεγάλη  Εγώ δεν είμαι αυτός ούτε που υπέγραψα καμία σύμβαση ούτε που είχα υποχρέωση σε κανένα έργο διότι δεν ήμουνα ούτε υποψήφιος ακόμα από τη πρώτη πρώτου είμαι υποψήφιος και η υπηρεσία των δημοσιονομικού ελέγχου έβγαλε το … την έκθεση δεκατέσσαρες δωδεκάτου την κοινοποίησε στο Δήμο Ελειού – Πρόννων και οι αντιρρήσεις επήγανε τριανταμία δωδεκάτου.  Δεκαεφτά πρώτου ήλθε η διαχειριστική αρχή να με ενημερώσει και τους είπα που είμαστε όλοι στο τραπέζι στο Δημαρχείο ενώπιον του Διευθυντή και προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών  του κ. Μπάρκα γιατί δεν ζητήσατε τίτλους ιδιοκτησίας και έφτασε ένα έργο να παλεύουμε που θα γίνουν τα αντλιοστάσια, μια τα ανεβάζουμε από εδώ τα αντλιοστάσια, μια τα κατεβάζουμε και να παρέλθει ένας χρόνος δύο ετών χωρίς αποτέλεσμα. Και η κατάληξη είναι η γνωστή σήμερα.  Εγώ σαν Δήμαρχος έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω κοιτάζω με όποιο τρόπο μπορέσουμε να υπάρξει πολιτική παρέμβαση γιατί αλλιώς ο Μπρέγιαννος μας είπε ότι υπάρχουν υποθέσεις και από το οκτώ και δεν έχουν τελεσιδικήσει και το πρόβλημα είναι ένα που θα βρούμε το «ένα εκατομμύριο τριακόσια με τετρακόσια» περίπου είναι να τελειώσει το έργο.  Αυτή είναι η κατάληξη  του έργου, μας είπε ο πρόεδρος της ΕΔΕΛ μόνο κάποιος που θα μισούσε αυτό το έργο θα μπορούσε να συμπεριφερθεί έτσι.  Κρατήσαμε απ… όλοι ομόφωνα για το καλό του έργου να μη δημοσιοποιήσουμε ορισμένα στοιχεία  αλλά δυστυχώς ορισμένοι φτάσανε να πούνε να περιφέρονται τους Δήμους της Κεφαλονιάς και να θέλουν να ρίξουν ευθύνες στη πλάτ … στη πλάτη  του Δημάρχου που λέγεται Παρίσης Αλέξανδρος.  Αυτά δεν θα τα δεχθώ με τίποτα…. 

Έτσι ακριβώς τα είπε.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου