Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Νέα Γενιά Επενδύσεων - Ανάπτυξη στην Πράξη (νέος επενδυτικός νόμος & ΕΤΕΑΝ)


Νέος Επενδυτικός Νόμος & Ταμείο Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ

Για την Ελλάδα είναι μονόδρομος η ανάπτυξη. Όχι όμως η ανάπτυξη που
έχουμε μάθει για δεκαετίες. Όχι η ανάπτυξη της ευκολίας, της
ασυδοσίας, της γραφειοκρατίας και του περιορισμένου κοινωνικού
οφέλους. Όχι η ανάπτυξη της μαύρης οικονομίας και της υπερεργασίας που παράγει βαρίδια που φορτώνεται σήμερα η νέα γενιά.

Αυτήν την κακή παρακαταθήκη που οδήγησε την Ελλάδα στη γαλαρία της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας και ύπνωσε στην κυριολεξία τα δημιουργικά
μας αντανακλαστικά και τον παραγωγικό μας ιστό, την αφήνουμε πίσω.

Έχουμε το σχέδιο και τα εργαλεία να πάρουμε την πολυπόθητη στροφή.
Ο νέος επενδυτικός νόμος ενσωματώνει όλες τις αξίες, τους κανόνες και
τη φιλοσοφία της νέας, προοδευτικής προσπάθειας.

Εκφράζει:

*       την κρίσιμη στροφή που παίρνει η εθνική μας οικονομία, καθώς
επανεκκινούμε την υγιή επιχειρηματικότητα και επιβραβεύουμε την
παραγωγή, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την πράσινη ανάπτυξη.

*       το σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, καθώς έχει προϋπολογισμό συγκεκριμένο, πλαφόν για κάθε καθεστώς, αξιοκρατική αξιολόγηση, τακτικούς και
έκτακτους ελέγχους, διαφάνεια σε κάθε βήμα.

*       τη νέα αντίληψη για το ρόλο του κράτους στην αναπτυξιακή διαδικασία. Όραμά μας, ένα κράτος φερέγγυο, με ξεκάθαρες διαδικασίες και κανόνες που σέβεται τα δικαιώματα του πολίτη, τον προγραμματισμό του, το ρίσκο του, τους πόρους του, την αγωνία του.

*       Ένα κράτος που θα είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του, αλλα κυρίως
ένα κράτος επιτελικό, ένα υπουργείο που πια αποκεντρώνει τις υπηρεσίες
του, εκχωρεί αρμοδιότητες στην περιφέρεια και στο εξής μοναδική του
αποστολή θα είναι ο σχεδιασμός αναπτυξιακών πολιτικών και όχι η
συντήρηση <<μικρομάγαζων>>.


Ταυτόχρονα, ενεργοποιούμε το νέο Εθνικό Ταμείο  για την
Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη (ΕΤΕΑΝ)
μέσα από το Ταμείο
Επιχειρηματικότητας, που πρόκειται να συμβάλει καθοριστικά στη στήριξη
των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜμΕ, στις εξωστρεφείς και
καινοτόμες επιχειρήσεις με 1,2 δις χαμηλότοκα δάνεια.

Και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας νοηματοδοτεί με τη σειρά του την
αναπτυξιακή προσπάθεια. Η καινοτομία, η εξωστρέφεια, ο τουρισμός, η
πράσινη επιχειρηματικότητα, η μεταποίηση, η νεανική
επιχειρηματικότητα, η δικτύωση δεν είναι απλά δράσεις, αλλά πυλώνες
της επανεκκίνησης της εθνικής μας οικονομίας.

Η διάρκεια των δανείων θα είναι μακροπρόθεσμη έως 10 χρόνια με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει έως 2 χρόνια με σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα χρόνια υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου.

Με τον επενδυτικό λοιπόν νόμο και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας
υλοποιούμε τη δέσμευσή μας να δημιουργήσουμε σύγχρονα επενδυτικά και
χρηματοδοτικά εργαλεία, ικανά να βάλουν μπροστά την οικονομία και να
ξεφύγουμε από τον κύκλο της ύφεσης.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται και να υποβάλλουν από την επόμενη
εβδομάδα τα επενδυτικά τους σχέδια στις ιστοσελίδες
και στα γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών που λειτουργούν στη πρωτεύουσα κάθε Περιφέρειας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου