Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου η 33η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


 Την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 17:00, (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»  αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλονιάς. (33η Συνεδρίαση)
Τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη, είναι τα παρακάτω:
  

1.Γνωμοδότηση για διόρθωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο των ορίων οικοπέδου εντός ορίων οικισμού Λεπέδων, Παλική, με ΚΑΕΚ 250370204001

ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου « Κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα στο Δημοτικό Στάδιο Κεραμειών»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
 3. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λειβαθούς –Οδοποιία Δ.Δ. Καραβάδου»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
 4.Εγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου :  «Λειτουργική Ενοποίηση Υφισταμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Ενοποίηση Δεδομένων Δήμου Κεφαλονιάς» στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος
 5.Αποδοχή  τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης  Δίκτυο ύδρευσης Αργοστολίου – χαμηλή ζώνη
ΕΙΣ: Γρ. Προγραμματισμού
 
 6.Εγκριση 1ης τροποποίησης προγραμματικής Σύμβασης πράξης :« Δίκτυο ύδρευσης Αργοστολίου- Χαμηλή ζώνη» μεταξύ Δήμου Κεφαλλονιάς και ΔΕΥΑΚ»
ΕΙΣ: Γρ. Προγραμματισμού
 
7. Τροποποίηση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για παραχώρηση χρήσης μηχανημάτων και επιβατηγών αυτοκινήτων μεταξύ της Π.Ε. Κεφαλληνίας και του Δήμου Κεφαλλονιάς»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος
 

8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς  οικ. έτους 2011

ΕΙΣ: Α/Δ  κ. Δ. Πυλαρινός

 
9. Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας και Εγκληματικότητας – Κοινωνικής Παρέμβασης.
ΕIΣ:  Α/Δ κ.  Ε. Κεκάτος
 

10.Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου πρώην Δημοτικού Σχολείου Λουρδάτων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λουρδάτων «ο Πλάτανος

ΕΙΣ: Α/Δ κ.  Ε. Κεκάτος
 
11. Επιστροφή  αχρεωστήτως  εισπραχθέντων.
ΕΙΣ : Οικ. Υπηρεσία
 
 12.Τροποποίηση ως προς τη χρήση του Γενικού Πολεδομικού Σχεδίου στο Αργοστόλι για την πρόβλεψη χωροθέτησης χώρων στάθμευσης (υπέργειων, επίγειων, υπόγειων) και συνολική πρόταση ΥΠΕΚΑ»
ΕΙΣ:  κ. Μ. Αποστολάτος Δημοτ. Συμβουλους
 
13. Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση Επιχειρησιακού για την Ολοκηρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου Δήμου Κεφαλλονιάς
ΕΙΣ: Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλλονιάς κα Παπαδήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου