Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Δημόσια Διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιωμένων ή πιθανών Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής Θερμοκρασίας της Χώρας»

Βασικός στόχος της υπο διαβούλευση απόφασης είναι επίσης η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της
γεωθερμίας χαμηλών θερμοκρασιών, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη στον αγροτικό τομέα της χώρας και όχι μόνο. Οι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποκτούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο σε συνδυασμό με τις προκηρύξεις των δύο Γύρων Παραχωρήσεων για τα γεωθερμικά πεδία υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε ήδη προωθήσει, θα επιτρέψει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να έχουμε δεκάδες εφαρμογές της Γεωθερμίας στη χώρα.
Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ
http://www.opengov.gr/minenv/?p=2947
μέχρι την  25η Οκτωβρίου 2011.

Δημόσια Διαβούλευση επι του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων στις κατηγορίες του νόμου 4014/2011 για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Με την έκδοση της υπο διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης τίθεται σε εφαρμογή το νεό πλαίσιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση που οδηγεί σε δραστική απλοποίηση και μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση στον στόχο για την ουσιαστική και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Το σχέδιο αυτό πρόκειται να αποτελέσει και τη βάση συζήτησης με τους Βουλευτές, πριν την οριστικοποίηση της σχετικής Απόφασης, προκειμένου να υπάρξει ένα πλαίσιο λειτουργικό που να διευκολύνει τις σχετικές δραστηριότητες, σταθμίζοντας σωστά τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΕΚΑ έχει ζητήσει να συζητηθεί το θέμα σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου και Περιβάλλοντος στη Βουλή.

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ
http://www.opengov.gr/minenv/?p=3093
μέχρι την  28η Οκτωβρίου 2011.

Δημόσια Διαβούλευση επι του κειμένου τριών (3) Διεθνών ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών για τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιων μεταλλευτικών χώρων στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στις Γεωγραφικές Ενότητες Κιλκίς και Ροδόπης
Στόχος του υπο διαβούλευση κειμένου είναι μετά από πολλά χρόνια απουσίας ανάλογων πρωτοβουλιών να προχωρήσουμε σύμφωνα με το Κοινοτικό και Εθνικό Δίκαιο και σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές αειφορίας και βιώσιμης αξιοποίησης του Ορυκτού Πλούτου της χώρας, σε ένα γόνιμο δημόσιο διάλογο για τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει η μέγιστη δυνατή ωφελιμότητα για τη χώρα.
Είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Χώρας μας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, χωρίς καμιά έκπτωση στην προστασία του περιβάλλοντος.
Οι δρομολογημένες και στοχευμένες πρωτοβουλίες, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πυλώνα για στήριξη της εθνικής οικονομίας, τόσο αναφορικά με την αξιοποίηση νέων πλουτοπαραγωγικών πηγών, όσο και αναφορικά με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ
http://www.opengov.gr/minenv/?p=2947
μέχρι την  15η Νοεμβρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου