Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Β. Ρουχωτάς: Οικονομικός έλεγχος σε όλους τους πρώην Δήμους και στο Νέο Δήμο Κεφαλλονιάς, με απλή απόφαση του Δημάρχου όπως ο νόμος προβλέπει.

Επειδή «scripta manent» και «verba Volant» είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω ορισμένα σημεία που έχουν σχέση με την ουσία του Δημοτικού Συμβούλιου της 8ης Οκτωβρίου 2011 καθώς και ορισμένα διαδικαστικά θέματα τα οποία έχουν σχέση με όλα τα προηγούμενα αλλά και ίσως στα επόμενα Δημοτικά συμβούλια του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Είναι γνωστό ότι πολλοί παραπονούνται και μεταξύ αυτών και η Δημοτική Αρχή για τη μεγάλη διάρκεια των Δημοτικών Συμβουλίων.
Στο πρόσφατο Δημοτικό συμβούλιο με απόφαση της Δημοτικής Αρχής και μόνο εισήχθησαν προς συζήτηση δέκα οκτώ θέματα (18).

Εάν σε κάθε ένα από αυτά τα θέματα ομιλούσαν μόνο ο Δήμαρχος και οι τρεις επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων στον ελάχιστο χρόνο που προβλέπει ο νέος κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου (10' ο Δήμαρχος και 3επικεφαλείςΧ 5΄=15΄) τότε η συνολική διάρκεια του συμβουλίου θα ήταν 450 λεπτά δηλαδή 7,5 ώρες με τους Δημοτικούς συμβούλους βωβούς.

Προφανώς αυτό, δηλαδή βωβοί δημοτικοί σύμβουλοι, θα βόλευε πολλούς και ίσως το Δήμαρχο, είναι όμως απολύτως βέβαιο ότι δεν εξυπηρετεί ούτε κατ’ ελάχιστο τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας των συμπολιτών μας.

ΦΙΜΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΥΦΛΟΙ ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΕΣ

Πολλοί παραπονούνται για την ένταση στα Δημοτικά Συμβούλια.
Ο χώρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι ειδυλλιακός χώρος περιπάτου, είναι χώρος ενημέρωσης, προβληματισμού,  κατάθεσης απόψεων και προτάσεων, διαλόγου και γιατί όχι και έντασης και διαφωνιών, με όμως ένα στόχο το συμφέρον του Δημότη τουλάχιστον για την πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων.

Η ησυχία και η γαλήνη προσιδιάζουν σε άλλους χώρους, και βεβαίως ο τρόπος με τον οποίο μερικοί πλασάρουν ως ζητούμενο, για το δημοτικό συμβούλιο, τέτοιες ειδυλλιακές καταστάσεις, είναι βέβαιο ότι υπηρετούν το στενό προσωπικό τους συμφέρον και όχι το συμφέρον του ανώνυμου συμπολίτη μας

Σε κάθε περίπτωση όμως την ευθύνη για την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου την έχει ο Δήμαρχος αλλά κατ’ εξοχήν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όσοι παρακολούθησαν τις εργασίες του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Αργοστόλι έκαναν τις συγκρίσεις τους και έβγαλαν τα συμπεράσματα τους.

Ο αξιότιμος κ. Ανουσάκης το μόνο συμπέρασμα που αποκόμισε ήταν ποιο θα πρέπει να είναι το υψόμετρο της Θέσης της καρέκλας του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου και τίποτε άλλο.

Μετά από αυτό το αναγκαίο μικρό προοίμιο σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου γενικά, αλλά και του προέδρου ειδικώτερα, είναι ηλίου φαεινότερο ότι το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, με επιλογή και ευθύνη του Δημάρχου και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε προσπάθεια η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να μετατραπεί σε αίθουσα ειδικού Δικαστηρίου προκειμένου να λυθούν παλιοί λογαριασμοί μεταξύ των κ.κ. Παρίση και Ανουσάκη αφ ενός, και των κκ Μ. Μεταξά και Κ. Ζαπάντη αφ ετέρου.

Σε αυτή την παρωδία δίκης, το μόνο που έλειπε, για να μετατρέψουν τους Δημοτικούς Συμβούλους σε δικαστές ήταν τα αλήστου μνήμης “γουνάκια” του ειδικού δικαστηρίου όπως χαρακτηριστικά δήλωσα κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης μου σχετικά με την υπόθεση των καταγγελιών της Δημοτικής Αρχής για κακή Διαχείριση στο Δήμο Ελειού Πρόννων την περίοδο 2007-2010.

Δυστυχώς σε αυτό το Δικαστήριο όπως όλοι είδαμε υπήρχε σε ρόλο προέδρου Δικαστηρίου και Εισαγγελέα απελπιστικά μόνος ο κ Ανουσάκης!
Ευτυχώς, πάρα πολλοί σύμβουλοι με στεντόρεια φωνή κατήγγειλαν αυτές τις μεθοδεύσεις, ενώ ήταν χαρακτηριστικά εκκωφαντική η σιωπή των συμβούλων της πλειοψηφίας.

Δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν είμαστε υπερασπιστές και συνήγοροι κανενός, αλλά υπέρμαχοι της χρηστής Διοίκησης και του σεβασμού και του τελευταίου Ευρώ του Δήμου, είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε ότι η απόφαση του Δημάρχου να ζητήσει την έγκριση του Δημοτικού συμβουλίου για την διερεύνηση της οικονομικής διαχείρισης ενός τέως Δήμου δεν αντέχει σε κριτική για τους εξής λόγους.

Ο Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους νόμους, και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Δήμου και επομένως όφειλε αυτεπαγγέλτως από την πρώτη στιγμή που αντιλήφθηκε θέμα κακής διαχείρισης από οιονδήποτε να το είχε παραπέμψει στα αρμόδια όργανα.

Εν προκειμένω, όφειλε πάραυτα να είχε ζητήσει έλεγχο από οικονομικό επιθεωρητή του Υπουργείου να ενημερώσει τον επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και να παραπέμψει τα πορίσματα αφ όσον προέκυπτε θέμα στον Εισαγγελέα.

Και είναι προφανές ότι αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος που όφειλε να ακολουθήσει ο Δήμαρχος, όπως άλλωστε του υπέδειξα στην τοποθέτηση μου, αφού στην περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριπτε την εισήγηση για διεξαγωγή οικονομικού ελέγχου στο Δήμο Ελειού Πρόννων θα ήταν συμμέτοχός στο υποτιθέμενο αδίκημα αφού θα το συνεκάλυπτε.

Παράλληλα και για λόγους διαφάνειας, στην εισήγηση μου κατέθεσα πρόταση για διεξαγωγή οικονομικού ελέγχου σε όλους τους πρώην Δήμους του Νομού Κεφαλλονιάς, αρχίζοντας από το Δήμο Παλικής, και από την περίοδο 2003-2006, και το Νέο Δήμο Κεφαλλονιάς από 1.1.2011 μέχρι σήμερα, με απλή απόφαση του Δημάρχου όπως ο νόμος προβλέπει.
Δ
υστυχώς η πρόταση μου αυτή δεν έγινε αποδεκτή από το Δήμαρχο.
Επίσης είναι απορίας άξιο γιατί η Δημοτική Αρχή, ενώ εγνώριζε από την αρχή του 2011 με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο διαχείρισης κάθε Δήμου, κουκούλωνε μέχρι σήμερα αυτή την “κακή”, όπως ισχυρίζεται, διαχείριση του Δήμου Ελειού Πρόννων, ενώ όφειλε να την καταγγείλει από την αρχή.

Και ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ζητούσε διεξαγωγή οικονομικού ελέγχου σε όλους τους Δήμους, αλλά και στον Νέο Δήμο Κεφαλλονιάς, είναι απορίας άξιο γιατί ο κ Δήμαρχος, ο οποίος δεν κουράζεται να αναφέρεται στα χρέη των προηγουμένων Δήμων που παρέλαβε, και που όντως υπάρχουν, δεν αποτόλμησε να δεχθεί την πρόταση για διεξαγωγή αυτών των ελέγχων.

Και είναι προφανές ότι ο πρώτος τέως Δήμος, όπως επεσήμανε ολόκληρη η αντιπολίτευση, για τον οποίο θα έπρεπε ο κ Δήμαρχος να είχε ζητήσει οικονομικό έλεγχο είναι ο Δήμος Λειβαθούς, ο οποίος παρέδωσε την 1η Ιανουαρίου 2011 ένα χρεωστικό υπόλοιπο 3.100.000 ευρώ, προ ημερών έγινε προσπάθεια “λαθραίας” αναγραφής επί πλέον 300.000 ευρώ στο προϋπολογισμό του Δήμου Κεφαλλονιάς από χαμένα τιμολόγια του Δήμου Λειβαθούς, όπως εμείς αποκαλύψαμε φωνάζοντας απρεπώς και όχι ευπρεπώς σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ μόλις στις 8 Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι το χρέος της Φιλαρμονικής Λειβαθούς ανέρχεται σε 500.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά υπάρχει ένα άνοιγμα σχεδόν 4.000.000 ευρώ.

Τελειώνοντας επαναλαμβάνω ότι τόσο εγώ, όσο και ο κ Ν. Βεντούρας, αρνηθήκαμε να συμμετάσχουμε και να συμπράξουμε στη στοχευμένη διαπόμπευση πρώην δημάρχων, αλλά αντίθετα ζητήσαμε και ζητάμε οικονομικό έλεγχο σε κάθε πρώην Δήμο που ο κ. Δήμαρχος έχει διαπιστώσει κακή διαχείριση και θα είμαστε δίπλα του σε αυτή την προσπάθεια, αρκεί να γίνει με συντεταγμένο τρόπο και όπως ορίζει ο Νόμος.

Αθήνα 12 Οκτωβρίου 2011

Βασίλης Γρ. Ρουχωτάς - Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου