Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΡΗ ΣΤΗΝ Γ. Γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ. ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΕΗ

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
 
Η Κεφαλονιά και το Θιάκι τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τουριστικού προορισμού και πρόθεσης τουριστικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο πλέον δεν αποτελούμε μονάδες. Όλες οι αναπτυξιακές μας, τάσεις , δράσεις και προθέσεις επικεντρώνονται στην νέα διοικητική δομή μας, αυτή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η οποία και αποτελεί μια υπολογίσιμη δύναμη σε όλα τα επίπεδα και οφείλουμε όλοι ενωμένοι να συνεισφέρουμε έτσι ώστε η νέα διοικητική διαμόρφωση να λειτουργήσει επωφελώς για τον τόπο μας ισχυροποιώντας την παρουσία μας, εγχώρια και διεθνώς.

Ειδικά τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, που όλα τίθενται σε αμφισβήτηση, τα οράματα και οι στόχοι σταδιακά εκπίπτουν και οι προσδοκίες μιας υγιούς ανάπτυξης φαντάζουν σχεδόν ουτοπικές, είναι ζητούμενο όλων μας οι όποιες αλλαγές να αποσκοπούν στην βελτίωση της ζωής μας, προσφέροντάς μας ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, ένα κοινό όραμα, μια αισιόδοξη θεώρηση του μέλλοντος.

Στην νέα κατάσταση, τα νησιά μας η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, ευελπιστούμε να  έχουν καθοριστικό ρόλο και είναι στο χέρι όλων μας να στηριχθούμε σε ότι μας συνδέει, δημιουργώντας μια ενιαία δομή, με ένα διακριτό ισχυρό στίγμα προς τα έξω.

Στα πλαίσια αυτής της λογικής επισημαίνονται τα εξής:

Η αποκέντρωση, η ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και η ολοχρονική έλευση επισκεπτών, στα νησιά μας, απαιτεί παροχή ουσιαστικών κινήτρων τόσο στους κατοίκους τους αλλά  και σε όσους επιθυμούν να εγκατασταθούν σ’ αυτά.

Για μία αποτελεσματική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακή πορεία, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η έννοια της ποιότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και των ίσων ευκαιριών, σε μια προσπάθεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών να μην λειτουργούν ως μειονεκτήματα αλλά να αξιοποιηθούν ως πλεονεκτήματα. Αυτό προϋποθέτει τόσο την ανάληψη δράσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο όσο και τη διαμόρφωση ενός διαφορετικού πλαισίου, θεσμικού και οικονομικού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την εδαφική συνοχή..

Οφείλει να υπάρξει βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και εν γένει της ποιότητας ζωής και εν συνεχεία η υλοποίηση έργων που θα θεμελιώσουν την δυνατότητα μιας βιώσιμης ανέλιξης στα πεδία των επιστημών, του αθλητισμού, του τουρισμού και του πολιτισμού και δράσεων που θα προάγουν τα εν λόγω έργα και θα τα αναδείξουν προσελκύοντας το ενδιαφέρον ευρύτερου και ειδικού κοινού.
 
Προς σ΄ αυτή την κατεύθυνση έχουμε καταβάλλει και καταβάλλουμε διαρκώς μια αξιόλογη προσπάθεια. Άλλωστε η τουριστική μας ανάπτυξη συνιστά αποτέλεσμα μιας συνολικής βελτίωσης που αφορά σε όλες της παραμέτρους που συνιστούν την εικόνα και την φυσιογνωμία μας, μεταξύ αυτών οι υποδομές, η συγκοινωνία, τα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά μας γνωρίσματα κτλ.

Δόθηκε και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση του κεντρικού και περιφερειακού οδικού δικτύου από πλευράς υποδομών και ασφάλειας.  Η βελτίωση των οδικών αξόνων Αργοστολίου - Πόρου και Πόρου – Σάμης - Φισκάρδου είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της Κεφαλονιάς και εντάσσεται στον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό μας.  Επίσης σε επίπεδο 5ετίας επιβάλλεται να προωθηθούν έργα που αφορούν στις εισόδους και εξόδους των οικισμών του Νομού, σε συνδυασμό με την πρόσβαση στα λιμάνια, αλλά και στις περιφερειακές τους συνδέσεις.

Έχει  επικεντρωθεί η προσπάθεια  μας στην κατασκευή νέου λιμένα στο Αργοστόλι και η βελτίωση των ήδη υφισταμένων λιμενικών υποδομών σε όλα τα λιμάνια μας.

Θεωρούμε την βελτίωση των θαλασσίων υποδομών, υψηλής προτεραιότητας τόσο αναφορικά με τις  απαιτούμενες χερσαίες όσο και τις καθαρά θαλάσσιες εγκαταστάσεις. Αναφορικά με τον τομέα των μεταφορών η  λειτουργία της μαρίνας του Αργοστολίου  συνιστά άμεση προτεραιότητα.
 
Η αυξανόμενη τουριστική κίνηση καθώς και η ανάγκη κάλυψης έκτακτων αναγκών σε σύντομο χρονικό διάστημα, προϋποθέτουν :

Την επέκταση του υφιστάμενου αεροδρομίου Κεφαλληνίας.

Την κατασκευή μικρού αεροδρομίου στην Ιθάκη.
 Επίσης τα πεδία του πολιτισμού και του περιβάλλοντος οφείλουν να αποτελέσουν και αυτά τμήμα του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού, ο οποίος συμβάλλει στην τουριστική μας ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο βραχυπρόθεσμου όσο και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.
 
Γενικά ο τομέας θα μπορούσε να προωθηθεί ουσιαστικά μέσα από :

Θεσμοθετημένες τοποθεσίες,
ανάδειξη των  πολιτιστικών- περιβαλλοντικών στοιχείων των νησιών μας σε όλες τις εποχές του έτους,
δημιουργία υποδομών ανάδειξης και ενημέρωσης των πολιτιστικών – περιβαλλοντικών στοιχείων.

Ανάδειξη σημαντικών προσωπικοτήτων (Οδυσσέας, Γεράκης, Φωκάς, Λυκούδης κλπ) 

Ανάπτυξη του ρόλου των βιβλιοθηκών ως χώροι παρουσίασης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και διατήρησης της ιστορικής μας συνέχειας.

Αρχαιολογικές τοποθεσίες: Δράσεις ανάδειξης –παρουσίασης των ποικίλων αρχαιολογικών ευρημάτων και  των ιστορικών μνημείων, που αποτελούν ισχυρό κίνητρο έλευσης επισκεπτών ανάλογου ενδιαφέροντος, ενώ μπορούν συνακόλουθα να υποστηρίξουν και την εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Αξιοποίηση κτήματος Λαυράγκα.

Ανάδειξη ιστορικών και αρχαιολογικών ευρημάτων.

Προβολή των καταξιωμένων δημιουργών του τόπου μας, σε όλες της μορφές των τεχνών και της λογοτεχνίας
Ανάδειξη του Οδυσσειακού μεγαλείου και των όσων συνδέονται με αυτό.
 
Επίσης η περιοχή μας βρίθει περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος την κορωνίδα των οποίων συνιστά  η παρουσία του Αίνου, η οποία αρκεί για τεκμηριώσει τον αλώβητο φυσικό μας πλούτο ανά τον κόσμο. Τα ανωτέρω μπορούν να αναπτυχθούν και στην ευρύτερη περιοχή του Αίνου και να συνδεθούν με  έργα, σήμανσης, ανάπλασης και γενικότερα διαχείρισης του Δρυμού.
 
Ωστόσο προφανώς χρειαζόμαστε περαιτέρω υποστήριξη και ασφαλώς δεν παύουν να μας απασχολούν  προβλήματα τοπικού και ευρύτερου  χαρακτήρα και αναγκαιότητες τις οποίες πασχίζουμε να ελαχιστοποιήσουμε με τις περιορισμένες δυνατότητές μας. Προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί τόσο από εμάς όσο και από τους φορείς της Περιφέρειάς μας και σας έχουν κατά καιρούς κοινοποιηθεί. Θα θέσουμε υπόψη σας αυτά τα  ζητήματα που επηρεάζουν τα μέγιστα το «τουριστικό γίγνεσθαι» αυτά που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητάς μας ως εκ τούτου ζητούμε την αρωγή σας.

Ως εκ τούτου επιζητούμε:

Την κατάλληλη νομοθετική υποστήριξη, με μέτρα προσαρμοσμένα στις ειδικές απαιτήσεις μιας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με κατάλληλες  φορολογικές ρυθμίσεις που θα στηρίζουν τις μικρές επιχειρήσεις δημιουργώντας παράλληλα κίνητρα επενδυτικής δραστηριότητας.

Την αναμόρφωση και βελτίωση του χωροταξικού μας σχεδιασμού.

Το ειδικό καθεστώς για τους Απόδημους και Ομογενείς μας όπου γης.

Την δημιουργία διαρκούς και ανανεώσιμου εκπαιδευτικού τουριστικού συστήματος.

Την στήριξη και ενίσχυση ενός καινοτόμου διαφοροποιημένου προγράμματος Τουριστικής Προβολής, με βάση τα σύγχρονα, ανταγωνιστικά πρότυπα και μεθόδους προώθησης .

Την καθιέρωση περισσότερων τουριστικών τόπων καθώς εδώ και σχεδόν τριάντα χρόνια,  στην 
πλειοψηφία τους οι τουριστικές περιοχές του νησιού μας δεν μπορούν να καρπωθούν τα οφέλη του σχετικού Νόμου.

 Την Αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΟΤ, προς όφελος της Τουριστικής Ανάπτυξης και εφόσον ληφθούν υπόψη σας οι τεκμηριωμένες απόψεις των τοπικών φορέων.
 
Από τα ανωτέρω είναι καταφανής η αναγκαιότητα της οικονομικής και θεσμικής υποστήριξης από την πολιτεία, καθώς απουσία αυτής οι όποιες προσπάθειές μας είναι αδύνατο να ευοδωθούν. Αυτή την  υποστήριξη διεκδικούμε  και για αυτήν παλεύουμε όλοι μας. Προσδοκούμε ότι θα συμμεριστείτε  την αναγκαιότητά της και θα προβείτε στις δέουσες ενέργειες βάσει των δυνατοτήτων σας ώστε να μας την παράσχετε έγκαιρα. 

Τα νησιά μας διαθέτουν όλα εκείνα τα κριτήρια που μπορούν να τα εδραιώσουν ως υπολογίσιμη δύναμη στην διεθνή τουριστική αγορά και επιβάλλεται να τα αξιοποιήσουμε εις βάθος .
 
Με εκτίμηση,
 
                                                                                                Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 
                                                                                                       ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου