Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

3 Απριλίου 2012 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο.


Τρίτη 3 Απριλίου 2012 και ώρα 17:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (11η συνεδρίαση), στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».  Τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη είναι τα παρακάτω:

1. Ανάληψη συνδιοργάνωσης τελικής φάσης κυπέλλου Ελλάδας υδατοσφαίρισης (18-20 Μαίου)
ΕΙΣ : Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης


2. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων.
ΕΙΣ: κ. Θεόδωρος Ματζουράτος

3. Εκμίσθωση Τουριστικού Αγκυροβολίου Αγίας Ευφημίας.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

4. Επιβολή τελών ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Παλλικής , Ομαλών , Ελειού –Πρόννων , Πυλάρου ,και Ερίσου( 48/12 αποφ. Οικ. Επιτροπής) .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

5. Επιβολή τελών αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Παλικής και Φισκάρδου (49/12 απόφ. Οικον Επιτροπής) .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

6. Επιβολή δικαιωμάτων Δημοτικών Νεκροταφείων (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) ( 50/12 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

7. Καθορισμός συντελεστών δημοτικού φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2012 (άρθρο 10 Ν 1080/80) ( 45/12 αποφ. Οικ. Επιτροπής )
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

8. Καθορισμός ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που θα δικαιούνται μειωμένα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού ( 51/12 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

9. Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για παραχώρηση χρήσης και πρόταση επιβολής τελών, ( 47/12 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

10. Χωροθέτηση αδιάθετων τμημάτων αιγιαλού προς ενοικίαση
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

11. Έγκριση κανονισμού για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

12. Σχετικά με χορήγηση αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2012 στην περιφέρεια του Δήμου Κεφαλονιάς
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

13. Σχετικά με χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2012 στην περιφέρεια του Δήμου Κεφαλονιάς
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

14. Σχετικά με αιτήσεις για μείωση προστίμου από παράνομη χρήση κοινόχρηστου χώρου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

15. Έγκριση προϋπολογισμού Ιδρύματος Δημοτικού Γηροκομείου οικ. έτους 2012
ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Γ. Αποστολάτος

16. Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ( Ο.Κ.Α.Π.) Δήμου Κεφαλλονιάς οικ.ετους 2012 .
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κ. Δ. Κοκκόσης

17. Έγκριση απολογισμού κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα οικ. έτους 2011
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

18. Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα οικ. έτους 2012
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

19. Ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό Θεαγένους Τρομπέτα
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου