Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Βασικά σημεία παρέμβασης Προέδρου «Κοινωνικής Συμφωνίας» στην επιτροπή οικονομικών της Βουλής

Κατά τη συζήτηση του Σ/Ν Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίαs, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης»

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Στη σημερινή της παρέμβαση στη συζήτηση στη Βουλή η Πρόεδρος της «Κοινωνικής Συμφωνίας», τόνισε μεταξύ άλλων ότι:
Με την σημερινή συζήτηση για την κύρωση της Χρηματοδοτικής Σύμβασης κυβέρνηση αναλαμβάνει τεράστιες ιστορικές ευθύνες, υποθηκεύοντας τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας και τους αναπτυξιακούς της πόρους στο βωμό μιας σύμβασης η αποτυχία της οποίας έχει ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές.  Με την κύρωση της Σύμβασης η χώρα απεμπολεί βασικά συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που επιτρέπουν την διασφάλιση των όρων προσφυγής στη δικαιοσύνη, ανοίγει την κερκόπορτα για κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων  κυριότητας του Δημοσίου από τους Δανειστές μας και οδηγεί τη χώρα σε μακρόχρονες δικαστικές περιπέτειες.

 Το ελληνικό δημόσιο και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται από οιαδήποτε μορφής ασυλία από τις κατασχέσεις έναντι ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων χρυσού, ως επίσης και προσόδων από την αξιοποίηση φυσικών πόρων στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας.
   
 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) θέτει ως προϋπόθεση για την διάθεση χρηματοδοτικών ενισχύσεων, την ύπαρξη βεβαίωσης ότι δεν έχει εκκινηθεί, ούτε επαπειλείται οιαδήποτε διαδικασία προσφυγής σε δικαστήριο, διαιτησία ή διοικητικές διαδικασίες ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου. Η διατύπωση θίγει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα καθώς θέτει έμμεσα το εκβιαστικό δίλημμα της παραίτησης από οιοδήποτε δικαίωμα προσφυγής έναντι διατάξεων της δανειακής σύμβασης, τόσο από την πλευρά του Δημοσίου, όσο και από την πλευρά ιδιωτών.
    
 Αν το ΕΤΧΣ δεν δύναται  να αντλήσει χρηματοδότηση από τις αγορές, η χρηματοδότηση της χώρας σταματά ακόμα και αν η χώρα εφαρμόσει κατά γράμμα τις δεσμεύσεις που έχουν συμφωνηθεί. Συνεπώς ακόμα και αν η Κυβέρνηση υλοποιήσει στο ακέραιο τα μέτρα του Μνημονίου, μια κρίση σε οποιαδήποτε Χώρα του Ευρώ, κινδυνεύει να τινάξει την χρηματοδότηση της Χώρας στον αέρα, ενώ οι μέχρι τότε χρηματοδοτήσεις καθίστανται άμεσα απαιτητές.
     
 Δεν μπορεί να υπάρξει σύμβαση ή συμφωνία υπέρ οιουδήποτε άλλου προσώπου, πλην της εξασφάλισης που θα συσταθεί από το Ελληνικό Ταμείο υπέρ του ΕΤΧΣ για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου. Η υποχρέωση αυτή περιορίζει το δικαίωμα της χώρας να αξιοποιήσει τους πλουτοπαραγωγικούς της πόρους και τις αναπτυξιακές τις δυνατότητες, καθώς αυτές τελούν πλέον υπό την εγκριτική αίρεση των δανειστών.

 Απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του ΕΤΧΣ προκειμένου το Δημόσιο ή η Τράπεζα της Ελλάδος να συνάψει ή να συνομολογήσει συναλλαγές ή ρυθμίσεις που αφορούν την απόκτηση, αγορά ή ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων. Ακόμα και η αγορά ελληνικών ομολόγων σε χαμηλότερη από την ονομαστική τιμή στη δευτερογενή αγορά καθίσταται δυσχερής.

Οι όροι αυτοί είναι ιδιαίτερα ανησυχητικοί την στιγμή μάλιστα που διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί θεωρούν ότι το χρέος δεν καθίσταται διαχειρίσιμο.  Υφίσταται πολύ μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει αδυναμία αποπληρωμής οφειλών ως συνέπεια, της ύφεσης και των αρνητικών συνεπειών του Μνημονίου ΙΙ. Ήδη τα νέα ομόλογα τιμολογούνται όχι στο 100% της αξίας τους, αλλά με μεγάλο κούρεμα, ενώ η ελβετική τράπεζα UΒS προέβλεψε ότι σύντομα θα χρειαστεί να «κουρευτούν» εκ νέου τα ομόλογα που εξέδωσε πρόσφατα το ελληνικό κράτος, καθώς το ελληνικό χρέος, ακόμα και μετά το κούρεμα, δεν είναι διαχειρίσιμο.

Η κα Κατσέλη  ανέφερε ότι « ως Βουλευτές που έχουν ενταχθεί στο κόμμα της «Κοινωνικής Συμφωνίας»  θα καταψηφίσουμε το σχέδιο νόμου που αφορά την κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου