Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Στήριξη των κομμάτων στην Πρόταση Νόμου για τη ρύθμιση δανείων και ελάφρυνση δανειοληπτών ζητά η "Κοινωνική Συμφωνία"


Με επιστολή που έστειλε στους αρχηγούς όλων των κομμάτων που έχουν εκπροσώπηση στη Βουλή των Ελλήνων και την Ευρωβουλή, η Πρόεδρος της «Κοινωνικής Συμφωνίας» Λούκα Τ. Κατσέλη ζητά τη δημόσια στήριξή  τους στη πρόταση Νόμου που κατέθεσαν οι Βουλευτές του Κόμματος στις 20 Μαρτίου για τη «Ρύθμιση δανείων για την ανακούφιση και την ελάφρυνση δανειοληπτών».


Στην νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, της «Κοινωνικής Συμφωνίας», που αφορά συμπολίτες μας που έχουν στεγαστικά, επαγγελματικά ή καταναλωτικά δάνεια, προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης του οφειλόμενου ποσού, η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και η αναστολή των πλειστηριασμών μέχρι τις 31/12/2015.
Προβλέπονται, επίσης, δικλίδες ασφαλείας προς αποφυγή περιπτώσεων κατάχρησης της συγκεκριμένης ρύθμισης.

Ακολουθεί η προαναφερόμενη επιστολή.

«ΑΘΗΝΑ :   29  Μαρτίου  2012

 Η «Κοινωνική Συμφωνία» κατέθεσε πρόσφατα στη Βουλή πρόταση νόμου για τη «Ρύθμιση δανείων για την ανακούφιση και την ελάφρυνση δανειοληπτών».

Βασική επιδίωξη της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας είναι να απαντήσει σ’ ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν λάβει στεγαστικά, επαγγελματικά ή καταναλωτικά δάνεια και την ίδια στιγμή έχουν υποστεί μία απότομη και απρόσμενη μείωση των εισοδημάτων τους, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει το 50-60%.

Με την πρόταση νόμου, εφόσον το καθαρό εισόδημα ενός δανειολήπτη έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 20%, δίνεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να αποφασίσει τη   μείωση του οφειλόμενου ποσού μέχρι ποσοστού 30% καθώς και την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του εναπομένοντος συνολικού οφειλόμενου ποσού, κατά τρόπο τέτοιο ώστε το ύψος των μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων να μην υπερβαίνει το 30% του ύψους των συνολικών μηνιαίων καθαρών εισοδημάτων του οφειλέτη.

Προβλέπονται, επίσης, ασφαλιστικές δικλείδες προκειμένου ν’ αποφευχθούν περιπτώσεις κατάχρησης της συγκεκριμένης ρύθμισης, καθώς το δικαστήριο οφείλει να λαμβάνει υπόψη και να εξετάζει προσεκτικά τη συνολική περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και συζύγου του διαχρονικά, έτσι ώστε να είναι σε θέση, προτού αποφασίσει, να διαγνώσει την πρόσκαιρη ή μόνιμη αδυναμία καταβολής οφειλών.

Επιπλέον, προτείνουμε την αναστολή πλειστηριασμών μέχρι την 31η-12-2015, καθώς η ισχύουσα προθεσμία λήγει στις 31/12/2012, και αύξηση του ορίου απαιτήσεων από τις 200.000 ευρώ στις 300.000 ευρώ. 

Με τις ρυθμίσεις αυτές δίνεται μια ουσιαστική ελάφρυνση σε νοικοκυριά, ώστε να συνεχίσουν να εξυπηρετούν απρόσκοπτα τις οφειλές τους. Ταυτόχρονα, με τη στήριξη της αγοραστικής τους δύναμης ενισχύεται η εμπορική κίνηση και η εν γένει οικονομική δραστηριότητα με ευεργετικές επιπτώσεις στα έσοδα του κράτους μέσω του καταβαλλόμενου Φ.Π.Α.

Πιστεύουμε ότι τη δύσκολη αυτή οικονομική και κοινωνική συγκυρία οι πολίτες έχουν ανάγκη από προτάσεις ρεαλιστικές, με θετικό πρόσημο, οι οποίες θα απαντούν στην καρδιά τω προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Για το λόγο αυτό, η  «Κοινωνική Συμφωνία» σας καλεί να στηρίξετε δημόσια τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία και να συμμετέχετε εποικοδομητικά με προτάσεις ή παρατηρήσεις σας.
  
Λούκα Τ. Κατσέλη  
Πρόεδρος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου