Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Δημόσια Διαβούλευση επι του Σχεδίου Νόμου «Πειθαρχικό Δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου»

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το Πειθαρχικό Δίκαιο των υπαλλήλων του
Δημοσίου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών νομοθέτησης και την εμπέδωση της διαφάνειας στη διοικητική δράση.

Με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρούμε την αναδιάταξη του συστήματος παραπτωμάτων και ποινών των υπαλλήλων του δημοσίου, ώστε αφενός μεν να αναδιαμορφώσουμε το προφίλ του έντιμου και αποτελεσματικού δημόσιου υπαλλήλου στην ελληνική κοινωνία, αφετέρου δε να εξελίξουμε ένα «πλαδαρό» σύστημα καταστολής παραβατικών συμπεριφορών στο δημόσιο, σε δυναμικό εργαλείο ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και βασικό εγγυητή διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος κατά την ανάπτυξη διοικητικής δράσης από οποιοδήποτε διοικητικό όργανο, σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης.

Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της νομοθετικής μας πρωτοβουλίας.
 
Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ
http://www.opengov.gr/minreform/?p=82
μέχρι την  15η Νοεμβρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου