Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

ΑΝ.Α.ΣΑ.: Τι γίνεται με την Περιφερειακή επιτροπή Διαβούλευσης;

Κ. Περιφερειάρχη,

Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 178 του νόμου 3852/2010 («Καλλικράτης») , και μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την εγκατάσταση σας ως περιφερειακή αρχή, συνιστάται με δική σας απόφαση η περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης (ΠΕΔ)  ως γνωμοδοτικό όργανο.
Η ΠΕΔ αποτελείται ,σύμφωνα με το ίδιο άρθρο από:
Τους δημάρχους της περιφέρειας
Εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων
Εκπροσώπους επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων
Εκπροσώπους συνεταιριστικών οργανώσεων
Εκπροσώπους της αποκεντρωμένης διοίκησης
Εκπροσώπους των κρατικών υπηρεσιών
Εκπροσώπους κοινωνικών  οργανώσεων και φορέων
Πολίτες
Η ΠΕΔ :
Εισηγείται στο ΠΣ σχετικά με βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της ΠΙΝ
Γνωμοδοτεί σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σ αυτήν
Εξετάζει προβλήματα και αναπτυξιακές δυνατότητες της ΠΙΝ και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση και προώθηση τους.
Μέχρι  σήμερα κε Περιφερειάρχη δεν προχωρήσατε στην σύσταση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης!
Παρά το γεγονός ότι ως παράταξη η ΑΝ.Α.Σ.Α θεωρεί πως τέτοια γνωμοδοτικά όργανα όπως η ΠΕΔ χρησιμοποιούνται συνήθως ως επίφαση δημοκρατίας από όσους ,όπως εσείς, ασκούν μια στενή διαχειριστική πολιτική στην αυτοδιοίκηση, παρ όλα αυτά η έστω και περιορισμένη δυνατότητα πολιτών και φορέων να εκφράζουν σε ένα θεσμικά κατοχυρωμένο όργανο την άποψη τους για σοβαρά θέματα της ΠΙΝ έπρεπε να διαφυλαχθεί.
Ελέγχεστε  επομένως κε Περιφερειάρχη για αντιδημοκρατική πρακτική σε βάρος των πολιτών της ΠΙΝ, από τους οποίους αφαιρείτε το δικαίωμα και την δυνατότητα της διατύπωσης γνώμης για τα ζητήματα ζωτικής σημασίας που τους αφορούν.
Σας επερωτούμε ως ΑΝ.Α.Σ.Α:
Γιατί δεν προχωρήσατε στην σύσταση της ΠΕΔ;
Διέλαθε της προσοχής σας μήπως;
Εκτιμήσατε ότι δεν είναι χρήσιμη και απαραίτητη;
Πιστεύετε ότι διατηρείτε την δυνατότητα να μην εφαρμόζετε επιλεκτικά διατάξεις του νόμου;
Εν τέλει πως προτίθεσθε να αντιμετωπίσετε την θεσμική ανωμαλία που προέκυψε και για την οποία είστε αποκλειστικά υπεύθυνος;
Αργοστόλι,22/05/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου