Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Το ιστορικό ψήφισμα της ενάτης Βουλής της Επτανήσου περί Ενώσεως

        Αφού μετά  από την εξορία, πήγαν στην Ιόνιο Βουλή οι Ριζοσπάστες Βουλευτές της Επτανήσου, μέσα σ’ αυτή τη βουλή βροντοφώναξαν την Ένωση της Επτανήσου με τη Μητέρα Ελλάδα.  Παρών ήταν και ο Αρμοστής Ουάρδος.  Ο Ριζοσπάστης Βουλευτής Κεφαλληνίας Ιωάννης Τυπάλδος Καπελέτος  στις 26 Νοεμβρίου 1850, καταθέτει το ιστορικό αυτό έγγραφο, το οποίο συνέταξε ο Ηλίας Ζερβός και έχει ως εξής:

Ψήφισμα
Της Βουλής των Αντιπροσώπων
Επειδή η Ανεξαρτησία, η Κυριαρχία και η Εθνικότης εκάστου λαού είναι δικαιώματα φυσικά και απαράγραπτα·
Επειδή ο λαός της Επτανήσου απαρτίζων μέρος αναπόσπαστον της ελληνικής φυλής στερείται σήμερον της πραγματικής απολαυής και εξασκήσεως των τοιούτων δικαιωμάτων
Επειδή προς τοις άλλοις εξέλειψαν πλέον αι αφορμαί, ένεκα των οποίων ετέθη υπό τηνν αγγλικήν προστασίαν δυνάμει συνθήκης, εις την οποίαν ουδεμίαν ποτέ έδωσεν συγκατάβασιν

Επειδή, τέλος, μερίς της ελληνικής φυλής, εις την οποίαν ανήκει, δηλ. η απελευθερωμένη Ελλάς, ανέκτησε τα κυριαρχικά και εθνικά αυτής δικαιώματα.

Δι` όλα ταύτα η πρώτη ελευθέρα Βουλή των αντιπροσώπων της Επτανήσου

Διακηρύττει
Ότι η ομόθυμος, στερεά και αμετάτρεπτος θέλησις του Επτανησιακού λαού είναι η ανάκτησις της Ανεξαρτησίας του και η Ένωσις αυτού με το λοιπόν Έθνος του, την απελευθερωμένην Ελλάδα.
Η παρούσα διακήρυξις θέλει διαβιβασθεί, δια διαγγέλματος της Βουλής προς την προστάτιδα δύναμιν, όπως δια των αρμοδίων μέσων, διακοινώσει αυτήν και εις τας λοιπάς της Ευρώπης δυνάμεις, δια να ενεργήσωσι ομού προς ταχείαν αυτής πραγματοποίησιν.
Εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων τη 26η Νοεμβρίου 1850
Οι Αντιπρόσωποι
Γεράσιμος Α. Λιβαδάς, Ναθαναήλ Δομενεγίνης, Άγγελος Δεσύλας, Φραγκίσκος Δομενεγίνης, Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος, Ιωσήφ Μομφερράτος, Τηλέμαχος Παΐζης, Ιωάννης Τυπάλδος Δοτοράτος, Σταματέλος Πυλαρινός, Γεώργιος Τυπάλδος Ιακωβάτος, Χριστόδουλος Ποφάντης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου